กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ระบบธุรกิจ และออกแบบระบบที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
2. ให้คำปรึกษาทางด้านระบบธุรกิจที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SAP B1
3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบต่างๆ ที่ตรงกับลูกค้า
4. สอนการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP B1 ให้กับลูกค้า
5. เรียนรู้คุณสมบัติของซอฟต์แวรและเทคโนโลยี SAP B1
6. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP B1

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป 
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับ SAP
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สนุกกับการช่วยเหลือลูกค้า
5. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
7. สามารถอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
1. Objectives

It is M-Focus primary goal to become the leading systems integrator for manufacturers and distributors in Thailand. M-Focus is committed to providing the highest quality service and solutions for companies engaged in manufacturing, production and distribution of goods and services. M-Focus’s strategy is to provide the best information management solutions and value to support strategic, tactical, and operational excellence for our customers, thus making our customers competitive in their business.
 
2. Background 

The M in M-Focus reflects a manufacturing and materials management focus. Since its formation in 1993, M-Focus has provided solutions and developed expertise in MRP II (Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), APS (Advanced Planning and Scheduling), CRM (Customer Relationship Management) and Logistics Planning Systems. These systems cover the management of manufacturing, financials, sales and customer support, and distribution activities. M-Focus has typically targeted small to medium manufacturing and distribution firms that need fast implementation of manufacturing systems. To date, M-Focus’s customers have included firms in auto-parts, tools, electronics, printing, textiles, cosmetics, medical devices, food, rubber, rice, pharmaceuticals, and consumer goods. M-Focus employs quality people with knowledge and skills in business management, accounting, industrial engineering, computer science, computer engineering, information technology, economics, management science, and operations research.

3. Strategic Advantage

M-Focus strives to understand customer requirements and provides customers with the best solutions and services using qualified trainers and implementers. This allows customers to benefit from our extensive experience in implementing a diverse variety of solutions.

4. Implementation

M-Focus consultants are industry experts with years of business experience and in-depth knowledge of their particular field of expertise, including Manufacturing, Distribution, Accounting & Finance, Thai Taxation System, Business Intelligence, Logistics Planning and Scheduling, Supply Chain Modeling, Simulation, and Optimization. These skills combine to form powerful and effective software implementation resources. M-Focus provides on-site services for training, implementation and consulting. Our proven methodologies eliminate the trial-and-error method of implementation, ensuring that your solutions are implemented efficiently and in a timely manner. Now with over 12 years of experience, M-Focus implementation consulting team is our core competence that we use to build your company’s implementation success.

5. Customer Support (CS)

CS is a technical resource for servicing your company when we are not on your site. Available through telephone, fax, e-mail and website, our customer support services ensure that your requests and concerns are effectively communicated to M-Focus. M-Focus provides both normal and emergency services, depending on individual customer’s support program. Normal customer service is provided during regular business hours with a team of full-time officers taking your calls and responding swiftly to your inquiries. The team is supported by a knowledge base, a team of consultants and programmers, as well as access to technical documentation via our software supplier extranets.

Providing Advanced ICT Solutions in Manufacuring and Logistics.

บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
ที่อยู่
14th Fl., I-Tower Bldg., 888 Vipavadee-Rangsit Rd., Jatujak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2513-9892 Fax 0-2512-3890
เว็ปไซต์
แบ่งปัน