กลับ
ยานพาหนะ/อะไหล่, ธุรกิจบริการ
28/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ยานพาหนะ/อะไหล่, ธุรกิจบริการ
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
* ติดต่อเสนอขายรถยนต์ และสินค้าของบริษัทฯ ทางช่องทาง Online ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
* บันทึกข้อมูล รายละเอียดของลูกค้าลงแบบฟอร์มต่าง ๆ ในระบบ SEM ให้ถูกต้องครบถ้วน
* จัดหากลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง และจัดทำรายงานสรุปผลให้หัวหน้าแผนกขายเพื่อตรวจสอบและลงระบบ Prospect กับทาง Sales Support
* ตอบคำถาม และให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมืออาชีพ
* ติดตามผล รักษาฐานของลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดเวลานัดหมายลูกค้าสำหรับการสาธิตยานพาหนะ
* ประสานงานเจ้าหน้าที่ธุรการขาย เกี่ยวกับการสั่งรถ / การติดตั้งอุปกรณ์ / ของแถม ตามที่ลูกค้าต้องการ
*  Update ข่าวสาร ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น
 * ส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Online ที่เกี่ยวข้องกับรายการ PROMOTION 
* ติดตาม ดูแลประสานงานแก้ไชปัญหาให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อน และหลังการขาย
* เข้าร่วมการฝึกอบรมการขายออนไลน์และโปรแกรมการศึกษาสำหรับโซเชียลมีเดียและการพัฒนาออนไลน์อย่างมืออาชีพ
* ศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทั้งของบริษัทฯ และคู่แข่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การขาย การตลาด การบริการหลังการขายและอื่น ๆ
* ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสาขา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตามระบบคุณภาพตาม BMWT กำหนด
* ให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
* อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Online Sales Manager


คุณสมบัติ

* ชาย-หญิง อายุ 23- 35 ปี
* ผู้มีสัญชาติไทย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
* ประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1 ปี ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการขายออนไลน์ สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว
* ประสบการณ์การตลาดในกลุ่มสินค้าอสังหาริมทรัพย์ 
* มีความรู้ด้านการสร้างเนื้อหาและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าจากระบบออนไลน์เป็นอย่างดี
* มีทักษะในการขาย การเจรจาต่อรอง มีความมั่นใจ และมีใจบริการ 
* มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน และ Internet
* มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถปฏิบัติงาน Roadshow , Event ในต่างจังหวัดได้
* มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อ แต่งภาพ/VDO ได้ในระดับพื้นฐานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
4.0
4.2
4.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การตลาด
<1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.0
4.5
4.7
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
19/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
19/09/2019
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ BRAND BMW อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านธุรกิจยานยนตร์มากว่า 5 ทศวรรษ ปัจจุบันเปิดให้บริการสาขาวิภาวดี สาขาบางแค สาขาเชียงใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายขยายกิจการเพื่อครอบคลุมและรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคต ยินดีรับสมัครพนักงานร่วมงานและเติบโตไปกับเรา

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่
299 Moo4 Vibhavadi-Ransit Road,Jomphol, Jatujak Bangkok 10900
โทรศัพท์
0-2938-6222 Fax 0-2938-6129
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน