กลับ
28/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 50,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน:
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำเสนอขายระบบโซลาร์เซลส์หรือแผงโซลาร์เซลส์
2.ติดตามงานที่ได้นำเสนอขายให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
3.ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
4.ศึกษาข้อมูลของสินค้า

คุณสมบัติ
  • ปริญญาบัณฑิตหรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ขาย 0 - 5 ปีสำหรับตำแหน่งวิศวกรขาย
  • ประสบการณ์การขายอย่างน้อย 5 ปีสำหรับตำแหน่งผู้จัดการขาย
  • ประสบการณ์การขายให้กับลูกค้าในธุรกิจโรงงานทั่วไป, พลังงานแสงอาทิตย์, และหน่วยงานต่างๆ
  • ระดับภาษาอังกฤษ สื่อสารได้
  • มีรถส่วนตัวและใบขับขี่ สามารถขับไปต่างจังหวัดได้
  • บุคลิกภาพดี, มีใจบริการ, ยืดหยุ่นเวลา
  • มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารกับผู้คนในระดับทุกชั้น
  • รับผิดชอบสูง, มีวินัยในตัวเอง
  • ความรู้คอมพิวเตอร์

Work Location Bangkok 


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
IMI Industries Co., Ltd. was established in 1989 by group of highly experienced engineers. Since then, it has grown to be one of the reputable company. Its client industries are Oil & Gas, Petrochemical, Refinery, Power plant, Pulp & Paper, Food & Beverage, Cement and Steel. The company has been growth continuously through its strengthen of engineering expertise to capability of handling projects
ที่อยู่
232/13-14 Phaholyothin Road, Anusawwaree, Bangkhen, Bangkok 10220
ชื่อผู้ติดต่อ
Sukrit
โทรศัพท์
0-2970-2977-81 Fax 0-2552-8403
เว็ปไซต์
แบ่งปัน