กลับ
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

Sales Supervisor (Detail,OTC ขายยาต่างจังหวัด) (สงวนเฉพาะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น)

เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
กทม. (คลองสาน)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
 • กำหนดกลยุทธ์ เพื่อบริหารยอดขาย และขยายฐานลูกค้าของทีม ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อตรวจสอบ และควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของผู้แทนขาย รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน
 • ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ และพัฒนาศักยภาพผู้แทนขาย เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย
 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลขาย เพื่อติดตามการทำงานของผู้แทนขาย วางแผนการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการทำงานต่อผู้บังคัญบัญชา
 • ติดตามและอัพเดตสถานการณ์ในตลาด

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย และการบริหารทีมขาย อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารการขาย การเจรจาต่อรอง การประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถคิดวิเคราะห์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ได้
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

กลุ่มบริษัท ศรีประสิทธิ์ เป็นบริษัทที่ผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ชั้นนำในประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2492 ดำเนินกิจการมากว่า 70 ปี และมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ตั้งแต่ปี 2532 และได้พัฒนามาตรฐานเรื่อยมา จนได้รับการรับรอง GMP PIC/S จาก Ministry of Health Malaysia ,PIC/S Participating Authorities Members, และมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 17025 ภายใต้นโยบายการดำเนินงานที่มุ่งมั่นจะรักษาและพัฒนามาตรฐานให้ก้าวสู่ระบบสากล ณ ปัจจุบัน เรากำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง เราต้องการบุคลา

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
 • 1(current)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ นำเข้า/ส่งออก และจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันชั้นนำในประเทศไทย โดยดำเนินกิจการมากว่า 60 ปี และบริษัทฯ มีโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S), ISO 9001, ISO 17025  ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงานจึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงาน ดังนี้
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
ที่อยู่
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด : เลขที่ 617 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
064-583-6625, 0-2437-6343-5 ต่อ 1202 Fax 0-2438-8060
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานการตลาดทั่วไป, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานขายปลีก / ขายส่ง / จัดจำหน่าย, หางานงานขายตรง, หางานงานขายทั่วไป, หางานงานขายทางโทรศัพท์, หางานงานขายยา, หางานงานสนับสนุนงานขาย, หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารงานลูกค้า, หางานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา, หางานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์, หางานHospital, หางานMedical Equipment, หางานPharmaceutical, หางานยา, หางานอุปกรณ์การแพทย์, หางานอุปกรณ์ทางการแพทย์, หางานเครื่องมือเเพทย์, หางานเครื่องมือแพทย์, หางานบริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
อ่านต่อ