กลับ
French International School of Bangkok/Lycée Français International de Bangkok

School Nurse

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
การศึกษา
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การศึกษา
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 6 ปี
กทม. (วังทองหลาง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
The LFIB is recruiting a full-time school nurse (40-hour workweek)
starting on the November 6, 2023
The successful candidate will be responsible for:
- Identify the ailment and provide care or treatment to students who come to the nurse room.
- Provide first aid to students injured during sport competitions.
- Accompany teachers and students on occasional overnight field trips.
- If necessary, refer the student to the appropriate person/department within the School (School Counsellor, School Psychologist, etc.)
- Make an informed decision whether the student is fit to go back to class or should be sent home or to the hospital in case of emergency.
- Contact parents by phone when necessary based on the student’s condition and necessary treatment.
- Provide a report to parents following a student’s visit to the nurse room.
- Strictly follow the student healthcare protocol established by the school and report to the School Manager. For some students with special needs, administer the medication as instructed by the family doctor and parents.
- Record the details of care on a database and send a daily report at the end of the day to the School Manager.
- Respect patient confidentiality.
- Carry out education and prevention activities in order to:
• propose preventive health measures and action plans for the school,
• actively contribute to the actions to raise awareness on specific health issues and preventive behaviours with the collaboration of teaching and educational staff when applicable,
• collaborate in the training of first aid and basic life support (if qualified),
- Contribute to the integration and follow-up of students with disabilities or chronic illnesses
- Participate in mandatory medical check-ups (kindergarten and primary)
- Manage the school first aid equipment and stocks
- Other specific missions at the request of the LFIB management team


คุณสมบัติ
Required qualifications:
- Degree in nursing
- At least 3 years of experience, preferably in treatment of children or in a school environment
- Good command of English and Thai
Required skills:
- Ability to make decisions
- Good interpersonal skills and ability to adapt to a wide range of people (children, teenagers and adults)
- Ability to work in a multicultural environment
- Ability to keep calm and work under pressure
- Basic computer skills for report writing, stock management and email communications
Desired knowledge/skills
- Certification in basic life support training
- Knowledge of Child Safeguarding and Protection protocols
How to apply:
Interested applicants are invited to apply by filling out a Google Form application in English and attaching requested documents in PDF files (full resume indicating qualifications and experience, application letter, etc) before September 30, 2023.
Google form application: https://forms.gle/mcJeXWWmUGW7JxcY6
Recruitment team: recrutement@lfib.ac.th


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

French International School of Bangkok/Lycée Français International de Bangkok
French International School of Bangkok/Lycée Français International de Bangkok
เกี่ยวกับบริษัท
The Lycee Francais International de Bangkok is a private international school which is operated by a Thai non-profit foundation in partnership with the French government. It provides international standard education using the French national curriculum. The school welcomes close to 1000 students from kindergarten to Grade 12.
French International School of Bangkok/Lycée Français International de Bangkok
ที่อยู่
498 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Manager
โทรศัพท์
0-2934-8008 Fax 0-2934-6670
เว็ปไซต์
แบ่งปัน