กลับ
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

Secretary(Chinese translation)

ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เกษตรกรรม/ป่าไม้, สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ
01/10/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เกษตรกรรม/ป่าไม้, สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ
01/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (ลาดกระบัง, ประเวศ, บางนา), สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ใช้ภาษาจีนได้ดี ทั้งการสื่อสาร และ เอกสาร

- รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้บริหารในด้านต่างๆ
- ยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาได้เพื่อ Support งานของผู้บริหาร
- รับผิดชอบการนัดหมาย จัดเตรียมการเดินทาง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- เดินทางพบปะ รวมถึงเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ดูแลวาระการประชุมของผู้บริหารและช่วยในการวาง
แผนการนัดหมาย การประชุมคณะกรรมการ การประชุมต่าง ๆ ฯลฯ
ติดตามผู้บริหารไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดินทางไปกลับต่างจังหวัดและต่างประเทศ
จัดเตรียมงานนำเสนอหรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อ ประสานงานการต้อนรับแขกของผู้บริหาร
- ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานติดตามเอกสารจากฝ่ายต่างๆในบริษัท ช่วยทีมบริหารจัดการในเรื่องเร่งด่วนได้
- เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าประชุมบางประชุแทนได้ บันทึกการประชุมและติดตามได้ดี


คุณสมบัติ
  1. รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร และประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก หรือ สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ติดตามงานจากหน่วยงานต่างๆ และรายงานผล ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ดูแลตารางการนัดหมาย จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม
  5. ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการทํางานต่างๆ
  6. ขับรถให้ผู้บริหารได้ เดินทางต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดได้
  7. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
  8. มีทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เรียนรู้ไว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  9. กล้าเข้าสังคม บุคคลิกภาพดี 
  10. เลขานุการจีน มีผลประเมินภาษา  HSK ระดับ 4สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด เชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ภายใต้นโยบาย “ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล” รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ยกระดับคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีความสุข เพื่อนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
SPEEDY ACCESS CO., LTD

We are a leading technology supplier in the rapidly developing greenhouse industry in South East Asia. We focusing on offering industrialized agricultural chain solution.

SPEEDY ACCESS aims to provide a one-stop service experience, starting from providing feasibility reports to turn-key greenhouse solutions including greenhouse full systems with cultivation technical guidance.

Our international team of specialists are inventive, flexible, and never fail to add the element ‘practical’ to the solutions we develop

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวตกรรมเกษตร เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ และ Indoor Farming บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบปลูกมากกว่า 15 ปี และทีมงานวิศวกรที่มีผลงานด้านการออกแบบและก่อส้รางไม่ต่ำกว่า 60 ปี และสินค้าที่ได้รับระบบมาตรฐาน มอก.จึงมั่นใจในคุณภาพผลงานและคุณภาพสินค้า ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้บริษัทต้องพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้อนปัจจุบัน

Website : www.speedyaccess.co.th.

FB : https://www.facebook.com/speedyaccess.greenhouse/

แผนที่ :  https://goo.gl/maps/STYrsC8KzWNho4saA

ที่อยู่
399/100 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
062-440-9956
เว็ปไซต์
แบ่งปัน