กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
24/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานประจำ, งานฟรีแลนซ์
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
• Interview online via Google Meet
• Free Lunch, Five-day workweek, Hybrid Work
• Near Ramkhamhaeng airport rail link station

Job Description:
• Actual hands-on experiences in .NET (C#.NET, ASP.NET, VB.NET) application development with a minimum of 3 years in full project development life cycle
• minimum of 2 years of experience developing/working with Angular / Node.js/ Vue.js/ React.js/ Flutter/ Golang
• Strong understanding in Web, Desktop or Mobile application development and deployment with the latest .NET framework
• Ability to do front-end application design and to define application flow and usability
• Actual working experiences in OOP designs or familiar with the concepts
• Able to do data management through SQL commands with ability to create complex query such as Stored Procedure, Triggers and Server-side coding (either with Microsoft SQL or Oracle server)
• Knowledge in Webservices implementation to support data exchange between application and database servers
• Experience with Source Control TFS, SVN, GIT
• Docker and Container basic understanding and configured skills
• Kubernets basic understanding and configured skills
• CI/CD Pipeline basic understanding
• Infrastructure as a code (IaC) understanding is advantage
• Capable of handling end-to-end development process starting from analyzing requirements, proposing a solution, coding, quality checking and delivering final assignments
• Capable of providing necessary technical specification documents when requested
• Manage individual project priorities, deadlines and deliverables
• Co-operate with team in estimation effort, developing a plan/schedule, and performing tasks according to set plans and deadline
• Research new technologies for on-demand needs and requirements of the product


คุณสมบัติ
• Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or equivalent fields
• A minimum of 3 years of experiences in programming and unit testing
• Able to work under pressure with defined deadlines while keeping his/her standard in quality
• Good communication skills with enthusiastic character and be able to work well with others
• Possess strong analytical and problem solving skills and be able to suggest solutions effectively
• Good command in English. It would be advantage.


สวัสดิการ
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีอาหารกลางวันฟรี ที่ออฟฟิศ/Free lunch
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
MSC SITTIPOL CO., LTD.is a company provider to provide Solution on Cloud and Consulting Services. Our employees are trained to develop the most innovative and effective Information Technology for clients from small, medium to large organizations by utilizing the best talents and our partners’ innovative technologies. We are provider of e-Commerce platform for Thai made product under name as JATUJAKMALL.com.
General Information
  • Established: August, 2003
  • Total Staff: 120 persons
  • Registered Capital: 40 Million Baht
  • PADSS Certification: March, 2017
Cloud computingis the delivery of Computingas aServicerather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a utilityover a network. Clouds can be classified as public, private or hybrid.
MSC Sittipol is a Dermalog’s distributor in Kingdom of Thailand, and Laos People's Democratic Republic.
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
ที่อยู่
19 Soi Ramkhamhaeng 11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2319-9120 ถึง 1
เว็ปไซต์
แบ่งปัน