กลับ
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
29/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 7 ปี
ระยอง
ปริญญาตรี
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานตามแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

2. มอบหมายและควบคุมการทำงานของวิศวกรและทีมบริการ

3. แนะนำหรือเสนอแนะวิธีการทำงานที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้กับวิศวกรและทีมบริการ

4. ติดตามและตรวจสอบการทำงานของวิศวกรและทีมบริการ

5. รับผิดชอบคุณภาพและความถูกต้องของงานด้านวิศวกรรมและตอบสนองต่อความต้องการของฝ่ายขายและลูกค้า

6. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯเพื่อตอบสนองและส่งเสริมการทำงานด้านวิศวกรรมและบริการ

7. จัดทำ รวบรวมและนำเสนอเอกสารหรือรายงานของแผนก   เช่น รายงานด้านวิศวกรรม รายงานด้านการบริการ เป็นต้น

8. รวบรวมและรายงานผลการทำงานของวิศวกรและทีมบริการ

9. เสนอแนะและกำหนดงบประมาณประจำปีของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิศวกรรมและบริการ
คุณสมบัติ
  •  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นไป 
  •  มีประสบการณ์ในตำแหน่งหรือสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  •  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิศวกรรม, การวางแผนงานโครงการ
  •  มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
  •  มีความเป็นผู้นำที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
  •  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของการเป็นวิศวกร
  •  มีรถยนต์เป็นของตนเอง และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานได้เป็นครั้งคราว

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพ :  แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร  จ.กรุงเทพ 10900

ระยอง :  ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เอ็กซ์ซัส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็กซ์ซัส กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Exus Group Co., Ltd. was founded in Thailand since 2005 by a group of professional engineers with concept of “The leader of trading and service of general electrical and explosion-proof equipment”, testing and performance assessment and lighting system.
 
Over the past 10 years Exus Group Co., Ltd. has earned trust from our customers and partners on supplying the products of Electrical, Instrument, Mechanical and Industrial plants communication in market segment of Petrochemical, Oil & Gas, Power Plant, Automotive and several industries.
EXUS Group has been recognized and supported by more than 200 customers in Thailand and from EPCs worldwide. We are now very well established with the industrial business network.
บริษัท เอ็กซ์ซัส กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
77 Phaholyothin Road, Ladyao Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Panadda (ปนัดดา)
โทรศัพท์
0874177778 Fax 0-2939-6256
เว็ปไซต์
แบ่งปัน