กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
ระยอง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์ให้ได้ผลต่อยอด Visit และยอดขาย
 • บริหารงบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ภายในงบประมาณ
 • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์ยอดลูกค้า Visit ให้มีคุณภาพและตามเป้าหมายกำหนดหากไม่เป็นไปตามแผนต้องเร่งปรับกลยุทธ์
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • Surveyคู่แข่งและวิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด สร้างความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ขายด้วยข้อมูล วิเคราะห์คู่แข่งและกลยุทธ์การตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอกเพื่อปรับกลยุทธการตลาดให้ทันเหตุการณ์
 • จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายกำไร และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • จัดทำ Marketing Brief ให้กับฝ่ายขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมีการรายงานทุกเดือน
 • ช่วยดูแลสภาพโครงการ บ้าน SOS บ้านตัวอย่าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย โดยทำงานร่วมกับฝ่ายก่อสร้าง
 • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายขาย ในการจัดทำสินค้าให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการขาย
 • จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขายและแบบ KPI
 • วิเคราะห์ รวบรวม ประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาดแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานการตลาด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี-โท สาขา การตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Marketing ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • ทัศนคติดี มีความมุ่งมั่น
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีโบนัสประจำปี
- รางวัลตามอายุงาน
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ
- เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
3.5
3.2
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.5
5.0
5.0
ดีต่ะ
.
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/07/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
14/07/2023
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Lalin Property Ltd. (Plc.) was established on 8 September 1988 with the registered capital of 20 million baht. Mr. Taveesak Watcharakkawongse and Mr. Chaiyan Chakarakul are the major shareholders.

The company operates property business under the slogan “House built on good intention”. Our first project was “ Lully Ville”- a townhouse project, it was constructed on Srinakarin and Thupataemee roads. On “Lully Ville” project, we built 800 units of townhouses on 88 rai, which valued at 1,100 million baht. To date, the “Lully Ville” project had entirely been sold out.

Through many years of the operation, we, Lalin Property have never discontinued expanding our property business, even in the economic crisis in 1997. In that year, the company initiated a new marketing strategy for property business. We created a “ Friend get Friend” project and employed the “Bank Secured Down Payment” system of Escrow Account to our projects in order to assure the customers of our reliability.

Besides, Lalin Property is a leader in applying a “take over” strategy to purchase the distressed projects and lands, which are used to secure the NPL at financial institutions. This includes the purchasing of auctioned assets from Financial Sector Restructuring Authority. The “take over” strategy enables Lalin Property to continuously expand property projects and increase its sale volume every year. This brings about our competitive operation cost, which provides us enough room to effectively compete with competitors in the current competitive market.
On an operational phase, Lalin Property focuses on four major town zones, which are: inner, east, north and south of Bangkok.

The company has continuously increased the registered capital to expand its property business. To date, the company bears the paid registered capital of 650 million bath and had been transformed to a public company limited on 3 September 2002.

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2732-1041-5 Ext.207 Fax 0-2732-3814
เว็ปไซต์
แบ่งปัน