กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
23/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ราชเทวี)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดำเนินการวางแผนกลยุทย์ในการสรรหาพนักงาน
- คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัคร
- พัฒนาปรับปรุงช่องทางการสรรหา
- วางแผนงาน และกลยุทธ์ด้านการสรรหาบุคลากร ตามนโยบายของบริษัท
- สามารถออกไปสรรหาพนักงานนอกสถานที่ได้
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- รายได้ เริ่มต้น 26,000-35,000 บาท/เดือน 

- เพศหญิงเท่านั้น

- อายุ 27-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านสรรหา 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์บุคคลได้ดี
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีวินัย และมีความรับผิดชอบสูง
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
1. อุทิศตนเพื่อผู้อื่น 
2. มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้คนโดยมีสเต็กชั้นดีเป็นส่วนประกอบ
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น12 ห้อง1207 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
096-607-8571, 063-181-2777, 093-839-7537
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน