กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 7 ปี
ระยอง
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Support Overhaul Control Valve or Field Instrument Calibration and other maintenance job in term of engineer function
• Progress and Planning report for turnaround and shutdown period
• DCS system graphic design, installation, inspection and commissioning works
• Servicing and providing training support to customers on technical issues
• ISO 9001 in function which relate with Maintenance & Service Department 

คุณสมบัติ
• Male, age 23 years old up
• Bachelor’s degree in engineering of electrical, Automation, Instrumentation or related fields
• Having experience at least 2-7 years in the field of automation and control system  
• Punctuality, hardworking, flexible of working hours and residence
• Strong innovative and achievement-oriented people

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.6
5.0
4.1
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
มนุษยศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
บริษัทมีเวลาทำงานที่เหมาะสม ทำให้สามารถ Balance ชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้อย่างลงตัว
บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เพื่อนร่วมงานและตัวองค์กรให้ความสำคัญกับตัวพนักงานอย่างมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/04/2023
บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Azbil is a global control, service, manufacturer and supplying, well- diversified company with its head office in Tokyo, Japan. Due to our expansion, we are looking for suitable candidates to fill in Rayong Branch Office for the following position:
บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
(HEAD OFFICE) No.9 G Tower Grand Praram 9, 14th Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2011-9000-10 Ex.302 Fax 0-2011-9011-3
เว็ปไซต์
แบ่งปัน