กลับ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ควบคุมและตรวจสอบการทำงานตกแต่งภายในและก่อสร้างทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่กำหนด
• ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยรวม เช่น ประเมินราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง ค่าตกแต่ง ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของโครงการฯ, วางแผนงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน, ฯลฯ
• จัดทำงานด้านแบบและโครงสร้างเพื่อใช้ในงานก่อสร้างหรือเพื่อใช้ในการขออนุญาต
• แนะนำรายละเอียดและเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งและด้านการก่อสร้างให้กับลูกค้า หรือรายละเอียดต่างๆที่ลูกค้าให้ความสนใจ
• มีทักษะในการเจรจาต่อรองและประสานงาน รวมถึงประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
• สามารถเดินทางออกไปทำงานหรือควบคุมงานนอกสถานที่และเดินทางต่างจังหวัดได้
• ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 33 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการควบคุมงานตกแต่งภายในและก่อสร้าง รวมถึงประสานงานและตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานที่ดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะในเชิงธุรกิจ และสามารถเดินทางออกไปทำงานหรือควบคุมงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ
- การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
- การเกษียณอายุ
- ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
- โบนัส

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.8
2.4
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.0
4.0
4.2
ท้าทาย
ค่อนข้างดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
09/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
09/03/2022
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
ที่อยู่
126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2666-1515
แบ่งปัน