กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
27/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ให้คำปรึกษาการใช้งาน, การแก้ไขปัญหา และความรู้ที่จำเป็นต่อลูกค้าและคนอื่นๆภายในองค์กร
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
คุณสมบัติ
Software Developer (Back-End)
- Python, Go, SQL, PHP, JavaScript, NOSql, Nodejs 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Software Developer (Front-End)
- React, JavaScript, typescript, Python,
- ออกแบบ UX/UI

- มีความถนัดใน Framework ต่างๆ เช่น Flask Framework, jinja framework และอื่นๆ
- มีทักษะการใช้ภาษาที่ต้นเองถนัด และสามารถเรียนรู้ภาษาอื่นๆได้
- เข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีด้านการพัฒนา Application เช่น Docker, CI/CD, Git, API
- ใช้ Linux Command ได้
- มีวินัย ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน รักการเรียนรู้สวัสดิการ
- Incentive ทุกๆ Quarter ตามเงื่อนไขบริษัท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- วันลากิจ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไขบริษัท
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการพัฒนา Software ด้านSecurity Network โดยเรามีผลิตภัณ์ที่พัฒนาขึ้นมากมาย ได้แก่ ระบบ Log Management System ระบบ Authentication System ระบบ Email Collaboration System ระบบ Network Management System และขณะนี้กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่เทคโนโลยีด้าน Cloud และ Big Data ซึ่งยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจ เทคโนโลยีด้าน Cloud และ Big Data เช่น Hadoop เพื่อร่วมงานกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการพัฒนา Software ระดับโลก นำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ผู้ใช้งาน และนำพาชุมชนนักพัฒนาคนไทยให้สามารถแข่งขัน ทัดเทียมชาวโลก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งพัฒนา Software ระบบ Mail Server ระบบ Log Management และต่อเนื่องด้วยระบบ IT Security อื่นๆ อย่างครบวงจรที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจ ติดตั้งใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มากมาย

พันธกิจ (Mission) : Key To Success

" ความสำเร็จที่สุดของเรา คือความพึงพอใจที่สุดของลูกค้า "
บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
731 PM Tower 12th Fl., Asok-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Siwakorn Norunt
โทรศัพท์
0-2245-4943 Fax 0-2245-4944
เว็ปไซต์
แบ่งปัน