กลับ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

Strategic Management Senior Manager/ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารกลยุทธ์

19/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 10 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.)  ดูแลและพัฒนาระบบ BSC (Balanced Scorecard) และ KPI (Key Performance Indicator) ของบริษัท
2.)  รับผิดชอบในการนำเสนอ และประสานงานการดำเนินการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัด (คกก.บผด.) และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
3.)  ดูแลการจัดทำเอกสารบริหารกลยุทธ์ของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
4.)  ดูแลการตรวจติดตามการเก็บข้อมูลดัชนีชี้วัดตามระบบ BSC ของบริษัท  (BSC Audit)
5.) ควบคุมและประสานงานการจัดทำคู่มืออำนาจ และระเบียบปฏิบัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
6.) ประสานงานและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการบริหารกลยุทธ์ BSC และ KPI ให้แก่พนักงานของบริษัท ฯ และบริษัทในเครือ
7.)  ดูแลการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับคู่มืออำนาจดำเนินการและระเบียบปฏิบัติคู่มืออำนาจดำเนินการ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000

คุณสมบัติ
1.)  ดูแลและพัฒนาระบบ BSC (Balanced Scorecard) และ KPI (Key Performance Indicator) ของบริษัท
2.)  รับผิดชอบในการนำเสนอ และประสานงานการดำเนินการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัด (คกก.บผด.) และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
3.)  ดูแลการจัดทำเอกสารบริหารกลยุทธ์ของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
4.)  ดูแลการตรวจติดตามการเก็บข้อมูลดัชนีชี้วัดตามระบบ BSC ของบริษัท  (BSC Audit)
5.) ควบคุมและประสานงานการจัดทำคู่มืออำนาจ และระเบียบปฏิบัติคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
6.) ประสานงานและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการบริหารกลยุทธ์ BSC และ KPI ให้แก่พนักงานของบริษัท ฯ และบริษัทในเครือ
7.)  ดูแลการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับคู่มืออำนาจดำเนินการและระเบียบปฏิบัติคู่มืออำนาจดำเนินการ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000

สวัสดิการ
- Life insurance
- Bonus
- Dental insurance
- Medical insurance
- Travel allowance
- Uniform
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษา
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 2 เดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 20 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.1
3.6
3.9
ฟังเสียงจากบริษัท

มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ เป็นกลุ่มบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่าง "มั่นคง" มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
MBK GROUP มีโอกาสให้เติบโตในหลากหลายเส้นทางอาชีพ ภายใต้กลุ่มธุรกิจของ MBK GROUP ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ และ ศูนย์สนับสนุนองค์กร ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื่นๆ ศูนย์สนับสนุนองค์กร
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
บริษัทในฝันของหลายๆคน
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25/01/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
25/01/2022
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงในระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความสุขและความพึงพอใจสูงสุดที่ครบวงจร จากการดำเนินธุรกิจอันหลากหลายถึง 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217, Fax 0-2853-7000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน