กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
ลำปาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  2. วางแผนงานซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) เครื่องจักรทั้งหมดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน
  3. .วางแผนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ของฝ่ายวิศวกรรม
  4. ตรวจสอบความเอกสารคุณภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  5. นำเสนองานโครงการ และการสั่งซื้ออุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
  6. ติดตามสถานะงานแจ้งซ่อม ให้อยู่ในขอบเขตของระยะเวลาที่กำหนด
  7. ปฏิบัติตนตามระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของบริษัท
  8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.มีประสบการณ์ในสายงานไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม อย่างน้อย 1-3 ปี
3.สามารถอ่านชื่อและสเปคอุปกรณ์ ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
4.สามารถเขียนแผนวงจรไฟฟ้าและ PLC ได้
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ , ใช้งานโปรแกรม Micro Soft Office,Auto Cad และ โปรแกรมเขียนแบบทางวิศวกรรม ได้
6.มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลในทุกระดับที่ร่วมงาน

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- วันหยุดประจำปี
- สวัสดิการงานแต่ง งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ เยี่ยมไข้
- หอพักฟรี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัส
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัทมาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เรามั่นใจในแหล่งวัตถุดิบของเราโดยเฉพาะข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน นอกจากนี้เรามีการทำระบบสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มกับคู่สัญญา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรามีวัตถุดิบสดใหม่ที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปี เรายินดีต้อนรับผู้สมัครทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ ผู้ไม่มีประสบการณ์ หรือเพศทางเลือก เรามุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับทุกคนที่มีความมุ่งมั่นและความสามารถในการเ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
  • 1(current)
  • 2
บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Located in the richest agricultural area of Thailand, we are confident in our raw material sources, especially sweet corn and baby corn. In addition, we have our own contract farming, so we can be ensured that we have fresh raw material with consisting quality and sufficient supply throughout the year
บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ที่อยู่
268 หมู่ที่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล หนองหล่ม อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง 52190
โทรศัพท์
054-368-512-3, 054-368-618-9 Fax 0-5436-8279
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน