กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
29/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานประจำ, งานฟรีแลนซ์
5 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

• สัมภาษณ์ online ผ่าน Google Meet ( VDO Call)

• Near Ramkhamhaeng airport rail link station
• Hybrid work,Five-day workweek,Free Lunch


คุณสมบัติ
รายละเอียดงาน

 • มีประสบการณ์วิเคราะห์และออกแบบระบบงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจกับภาพรวมของธุรกิจแบบ End to End
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การไหลของข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในมุมมองของระดับผู้ปฏิบัติการ และระดับผู้ บริหาร
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้ทีมพัฒนาและส่งมอบงานได้ตามกำหนด
 • สามารถสื่อสารกับทีมได้เป็นอย่างดี มีเทคนิคในการอธิบายแนวคิดในการออกแบบเพื่อให้ทุกคนมองภาพเดียวกัน
 • สามารถออกแบบรายงานประเภท Dashboard
 • มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร ให้ตรงตามรูปแบบกำหนดของลูกค้าได้
 • สามารถเข้าปฏิบัติงานที่ไซต์ลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานราชการได้ เนื่องจากผู้ให้ Requirement อยู่ที่ไซต์ลูกค้า ฯ และต้องการการทำงานแบบใกล้ชิด ลูกค้าสามารถเรียกหารือได้ตลอดในเวลาราชการ
 • มีประสบการณ์และความเข้าใจในระบบการทำงานกับหน่วยงานราชการ
 • มีความอดทน สามารถสื่อสาร และเจรจากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความชำนาญด้าน Oracle SQL และ ETL จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีอาหารกลางวันฟรี ที่ออฟฟิศ/Free lunch
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
MSC SITTIPOL CO., LTD.is a company provider to provide Solution on Cloud and Consulting Services. Our employees are trained to develop the most innovative and effective Information Technology for clients from small, medium to large organizations by utilizing the best talents and our partners’ innovative technologies. We are provider of e-Commerce platform for Thai made product under name as JATUJAKMALL.com.
General Information
 • Established: August, 2003
 • Total Staff: 120 persons
 • Registered Capital: 40 Million Baht
 • PADSS Certification: March, 2017
Cloud computingis the delivery of Computingas aServicerather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a utilityover a network. Clouds can be classified as public, private or hybrid.
MSC Sittipol is a Dermalog’s distributor in Kingdom of Thailand, and Laos People's Democratic Republic.
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
ที่อยู่
19 Soi Ramkhamhaeng 11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2319-9120 ถึง 1
เว็ปไซต์
แบ่งปัน