กลับ
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กทม. (พระโขนง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ดูแลรับผิดชอบด้าน Infrastructure System ให้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการ Installation, Configuration, Maintain and Report ของระบบ Virtualization (VMWare, Nutanix), OS (Linux, Windows) และ Storage เป็นต้น
  • ดูแลรับผิดชอบระบบบริหารจัดการระบบ Backup and Recovery
  • ดูแลรับผิดชอบระบบ Network (Switch, Wire, Wireless, NAC) และ Network Operation Center (Noc)
  • ดูแลรับผิดชอบระบบ Security (Firewall, IPS, WAF) และ Cyber Security Operation Center (CSoc)

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้าน SYSTEM ENGINEER 1-3 ปี 
  • มีความรู้ความเข้าใจเชิง Programming and DevOps, DevSecOps และ RPA (Robot Processing Automate) และ Low Code System
  • สามารถ Investigates and analyzes technical information และหาข้อสรุป

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้ยืมพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
4.1
2.9
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
5.0
5.0
5.0
เป็นงานที่มั่นคง รายได้สูง และมีความก้าวหน้า และเป็นบริษัทในฝัน
ตั้งแต่เข้ามาฝึกงานที่บริษัทไม่เคยมีความทุกข์ใจเลย ไม่อึดอัดต่อคนในบริษัทเลย ทุกคนเป็นกันเองมากและแนะนำงานคอยสอนคอยเตือนตลอด
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
05/04/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
05/04/2022
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัท และรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะรถจักรยานยนต์ 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ที่อยู่
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสาโรช
โทรศัพท์
0-2100-9191 ต่อ 5203 Fax 0-2643-0293-4
เว็ปไซต์
แบ่งปัน