กลับ
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 15 ปี
กทม. (บางซื่อ)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
SCG EXPRESS
System Integration Manager (System Analyst)
Location                :      SCG EXPRESS Gateway Bangsue | HQ
Type of Job           :      Permanent
Work time              :      5 Days/Week (Hybrid)

Job Description

 • ออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ, วิเคราะห์ความเป็นไปได้และจัดทำ Proposal เพื่อขออนุมัติ ดำเนินโครงการ (Solution Design)
 • ควบคุมการดำเนินโครงการด้าน IT ให้เป็นไปตามแผนงาน/งบประมาณและ KPI ของโครงการ (Project Management)
 • ศึกษาติดตาม Technology Roadmap และ Technology Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อนำมาประยุกต์ไช้เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน
 • จัดทำแผนงานด้าน IT โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ
 • พิจารณาคัดเลือก Vendor และ Technology ให้เหมาะสมกับระบบงาน รวมถึงการประเมินผล Vendor และจัดทำ Vendor Portfolio (Vendor Management)
 • บริหารจัดการทีม และเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหากับลูกทีม ให้สามารถดำเนินการโครงการไปตามแผนงาน และ KPI
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาสารสนเทศ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยปริญญาตรี > 2.70 และในระดับปริญญาโท > 3.30
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงานด้าน System Analyst / System Integration 
 • มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้
 • มีประสบการณ์ และทักษะในการบริหารจัดการทีม
 • สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Toeic score > 550)


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.7
4.1
3.6
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/01/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
06/01/2021
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
SCG Express Co., Ltd., a subsidiary of SCG Logistics Management Co., Ltd., provides express parcel delivery services, including general products, food products that require temperature control, and overweight and oversized products that need special handling to support the customer’s business growth in the e-commerce market, including B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer), and C2C (Consumer-to-Consumer)
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800
ชื่อผู้ติดต่อ
Julalak Savetthavee
โทรศัพท์
063-204-4356
เว็ปไซต์
แบ่งปัน