กลับ
บริษัท สีไดโน จำกัด

Project Sales Executive

ด่วนมาก!
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางสเปคสินค้ากับผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และเจ้าของโครงการ
 • ให้คำแนะนำสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การซื้อขาย ส่งมอบและการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
 • จัดทำเอกสารด้านราคา และส่งข้อมูลด้านเทคนิค ข้อแนะนำในการใช้งานให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การงานขายโครงการหรือวางสเปคสินค้ากับผู้ออกแบบและหน่วยงานราชการต่างๆ
 • หากเคยขายสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่
 • ขยัน อดทนและมีอัธยาศัยดี

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท สีไดโน จำกัด
บริษัท สีไดโน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สีไดโน จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 เป็นผู้ผลิตสีทาบ้านและสีอุตสาหกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า Dyno, Dynopro, Cabin และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนนำเข้าสี Rust-Oleum สีกันสนิมชั้นนำจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯมุ่งเน้นด้านคุณภาพสินค้าและบริการ โดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตและมีการวิจัยพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯใช้ระบบโปรแกรม SAP ในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการคิดค้นเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีสินค้าหลายประเภทที่ได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานฉลากเบอร์ 5 

ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015 และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น

 • รางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจในปี 2560 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 2559 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมเขียว Green Industry ระดับที่ 3
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ในสีน้ำทาอาคารบางประเภท
 • รางวัลเกียรติยศ Bai Po Awards by Sasin 2010
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2551 (Prime Minister Industry Award 2008) ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลธรรมาภิบาลดี ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค ปี 2551 จากสถาบันป๋วยอึ้งภากรณ์
บริษัท สีไดโน จำกัด
ที่อยู่
69 Moo 14, Kingkaew Road, Rachateva, Bangplee, Samutprakarn 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2738-4111 Fax 0-2738-4311
เว็ปไซต์
แบ่งปัน