กลับ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, บรรจุภัณฑ์, ยานพาหนะ/อะไหล่, การผลิต
19/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, บรรจุภัณฑ์, ยานพาหนะ/อะไหล่, การผลิต
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของฝ่ายซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • วางแผนควบคุมการให้บริการฝ่ายผลิต ตามที่ร้องขอด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
 • วางแผนจัดเตรียมการทำชิ้นส่วน หรือ Tooling ต่าง ๆ ให้พอแก่ความต้องการของฝ่ายผลิต
 • ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
 • ร่วมมือกับทางฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และร่วมดำเนินการ สนับสนุนกิจกรรม TPM
 • ติดตามและตรวจสอบผลของการใช้งานของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่จัดทำโดยฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ตระหนักและรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลต่างๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบถึงนโยบายและกฏระเบียบระบบคุณภาพต่างๆ
 • ตระหนักและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาหาร
 • ตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดในระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจและตระหนักถึงร่องรอยสัตว์พาหะ และ การเฝ้าระวังสัตว์พาหะในบริษัท
 • ตระหนักและปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 9001 / BRC / 14001 / 45001 /ฮาลาล และระบบมาตรฐานอื่นๆ

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกล แม่พิมพ์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ Tooling ซ่อมบำรุงในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการวางแผน การตัดสินใจ
  • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติได้ดี

  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าทุนการศึกษา
  - ค่าโทรศัพท์
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 2 ครั้ง
  - ประกันสังคม
  - ประเมินผลงานเพื่อปรับเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่ง
  - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  - รถรับ-ส่ง
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  - โบนัสประจำปี
  - โบนัสรายเดือน สูงสุดเดือนละ 1,000 บาท

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
  flower of heart

  4.0

  Dream Company
  ยอดเยี่ยม
  4.0
  4.0
  2.3
  3.3
  ฟังเสียงจากพนักงาน

  logourl
  5.0
  วิศวกร
  >1 ปี, อดีตพนักงาน
  5.0
  5.0
  5.0
  5.0
  5.0
  หัวหน้าเป็นกันเอง
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  5/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  5/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
  โบนัสต่อปี
  ไม่มีโบนัส
  พอใจสวัสดิการ
  5/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
  สังคมดีในบริษัท
  5/5
  การเมือง
  น้อยที่สุด
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  5/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  5/5
  22/09/2022
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  5/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  5/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
  โบนัสต่อปี
  ไม่มีโบนัส
  พอใจสวัสดิการ
  5/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
  22/09/2022
  บริษัท แสตนดาร์ด แคน จำกัด
  บริษัท แสตนดาร์ด แคน จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2500 เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ทันสมัย ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001/ HACCP / GMP /BRC / ISO14001/ ISO 45001 / OHSAS18001

  We are proud of our ongoing commitment to continuously develop our world-class quality product. This includes our commitment to using the most up-to-date technologies available for the can metal packaging market. Standard can is also proud to contribute to the successful industrial development of the Thai economy.

  Standard Can manufacture a variety of beverage cans, including juice, coffee, energy drinks, coconut juice, orange juice, pineapple juice, etc. Materials in the lacquer coating process are controlled in order to comply with International Standards, where a high quality lacquer coating is needed to prevent corrosion. Standard Can has a beverage can production capacity of 400 million cans per year.
  Standard Can is a recognized leader of paint cans and rectangular cans. We use UV print and colour management systems (“CTP” computer to plate) to control colour shading, brightness and standout. In order to meet world class production standards and International Standards, such as GMP/HACCP and Food Safety, we use systematic production in a clean room. Standard can is certified by UN type Y for rectangular cans (screw cap). Standard Can produces over 20 million colour cans and 10 million different types of rectangular cans every year.

  Standard Can has a wide range of coloured can can sizes, ranging from 1 to 20 litres. Customer applications include enamel paints, primers, industrial paints, wood stain paints and automotive paints.

  We offer 4 types of rectangular can, in 2 sub-types
  (standard and compact)
  1.Vegetable Oil
  2.Thinner and industrial paint
  3.Bamboo shoot
  4.Palm seed

  We are committed to minimising the use of material and energy across every process and production line. We are constantly introducing new techniques and technologies, together with high efficiency machines, helping us to achieve many environmental International Standards.

  ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าในงานที่มั่นคง และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
  สนใจ ส่งใบสมัคร ได้ที่ e-mail: recruit@standardcan.com
  Visit site: www.standardcan.com

  บริษัท แสตนดาร์ด แคน จำกัด
  ที่อยู่
  219, 219/9 Moo 11, Teparak Road, Tambol Bangplee Yai, Amphur Bangplee, Samutprakarn 10540
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Human Resources Department
  โทรศัพท์
  0-2312-2177 Fax 0-2312-2387
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน
  Tag:
  หางาน, สมัครงาน, หางานสินค้าอุปโภค/บริโภค, หางานบรรจุภัณฑ์, หางานยานพาหนะ/อะไหล่, หางานการผลิต, หางานสมุทรปราการ, หางานช่างก่อสร้าง / อาคาร, หางานช่างคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม, หางานช่างซ่อมบำรุง / ช่างกล, หางานช่างยานยนต์, หางานช่างอื่นๆ, หางานช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานผู้บริหารระดับสูงทั่วไป, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานAutomotive Industrial, หางานDie Casting, หางานFuso, หางานHino, หางานMachine Center, หางานMolding, หางานProcess Engineering, หางานTechnician, หางานผลิตแม่พิมพ์, หางานเทคนิคการผลิต, หางานบริษัท แสตนดาร์ด แคน จำกัด
  อ่านต่อ