กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การท่องเที่ยว
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Developing and managing tour itineraries that align with our business goals and customer needs
 • Coordinating with vendors, suppliers, and partners to ensure smooth operations and high-quality services
 • Hiring and managing tour guides and staff to ensure seamless tour operations
 • Developing and managing budgets for tour operations
 • Ensuring compliance with safety regulations and industry standards
 • Analyzing tour data and identifying areas for improvement
 • Providing excellent customer service and resolving customer complaints in a timely manner
 • Keeping up-to-date with trends and changes in the travel industry and adjusting tour operations accordingly

คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in Tourism, Hospitality, Business, or a related field
 • Proven experience as a tour operation manager, preferably in the travel and tourism industry
 • Excellent communication and leadership skills
 • Strong organizational and planning skills
 • Ability to manage and coordinate all aspects of tour operations
 • Knowledge of safety regulations and industry standards
 • Ability to build and maintain relationships with vendors, suppliers, and partners
 • Excellent customer service skills
 • Knowledge of the travel industry and trends

สวัสดิการ
- Dental claim
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.6
4.0
2.7
3.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
3.7
3.5
3.7
เป็นบริษัทที่ภาพโดยรวมดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
19/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
19/09/2023
บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Mushroom Travel  is one of Thailand’s leading travel agency providing a wide range of integrated travel and tourism services, established on the principal of providing superior customer services to meet your needs. In accordance with our philosophy, to: “Render the highest quality services to our client, and offer a full range of services to meet your travel requirements.”

Located in Bangkok on 22nd floor Central Tower 1 Building Bangna-trad Road ; few minute walk to Central Bangna main shopping plaza.
บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ที่อยู่
589/124 อาคารอาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนก ทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2105-6234 Fax 0-2745-6258
เว็ปไซต์
แบ่งปัน