กลับ
การตลาด, สินค้าอุปโภค/บริโภค, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, ความงาม/เครื่องสำอางค์
26/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, สินค้าอุปโภค/บริโภค, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, ความงาม/เครื่องสำอางค์
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ลาดกระบัง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1. ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายในแต่ละช่องทาง (Modern Trade, Traditional Trade)  ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ยอดขายกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด และร่วมบรีฟให้ฝ่ายออกแบบ ดีไซน์ชิ้นงาน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4. จัดทำเอกสาร เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าและฝ่ายขายตามกระบวนการในการส่งเสริมการขาย
  5. จัดทำข้อมูลโปรโมชั่นในระบบ รวมถึงจัดทำสื่อสนับสนุนให้กับฝ่ายขาย
คุณสมบัติ

- 30 - 35 years old

- Bachelor degree or Masters degree

- Young and energetic

- Always eager to learn

- Advanced knowledge of Excel for data analysis

- Able to travel upcountry occasionally

- "Can do" attitude


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 5 ล้านบาท เดิมมีชื่อว่า “บริษัท โฮ้วป่าบราเดอร์ส (ไทย) จำกัด และได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 7 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2513

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้เข้าจดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จำกัด ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536 และบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อว่า "JCT" ในกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวมเป็นจำนวนเงิน 135 ล้านบาท

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2012-0012 Fax 0-2021-0719
เว็ปไซต์
แบ่งปัน