กลับ
บรรจุภัณฑ์, การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
21/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บรรจุภัณฑ์, การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
2. รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม
3. จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม
4. กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม
5. ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ
6. รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกการพัฒนาและการประเมินผลฝึกอบรม
7. ดำเนินการด้านการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายใน
8. ดำเนินการฝึกอบรมด้านปฐมนิเทศน์พนักงาน
9. ดำเนินการด้านวิจัยงานบุคคล
10. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
11. ควบคุมและดูแลงานด้านสวัสดิการและสันทนาการบุคคล
12. เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท
13. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ทางด้านบริหารงานบุคคล-ธุรการ และงานด้านฝึกอบรม 2 ปีขึ้นไป


ความรู้ ความสามารถพิเศษ :
มีทักษะความรู้ในระบบงานบุคคล ,งานธุรการ ,งานฝึกอบรม , มีความรู้กฏหมายแรงงาน .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป รวมถึงเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 

คุณลักษณะ (บุคลิกภาพ)
1. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรในงานต่างๆ ได้
2. มีความเข้าใจ ,รอบรู้ในงาน และปัญหาพนักงานในองค์กรขนาดกลาง - ใหญ่เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบ ,ละเอียด, ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่งานที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
4. มีความกระตือรือร้น ,ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไปได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาพักร้อน
- สิทธิการลาบวช,ลาสมรส,ลาฌาปนกิจ,ลาฝึกอบรมพัฒนา ตนเอง
- เงินกู้ยืมบริษัท
- เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ทั้งพนักงานและสมาชิกใน ครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.5
3.5
4.2
ฟังเสียงจากบริษัท

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.5
5.0
ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำในทางที่ดี
บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานมาก ผู้บริหารใส่ใจ ปรึกษาได้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
02/12/2021
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น  ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี.  สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด

จากความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงคุณภาพ ด้วยความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จึงส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริษัทฯกำลังขยายโรงงานในประเทศไทย บริษัทฯจึงต้องการผู้ที่ความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตและฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้น 

 
Thai OPP Public Company Limited is a leading manufacturer of plastic film for more than 30 years, such as O.P.P. Film, C.P.P. Film, Sticker, Laminate Tubes (for toothpaste), Metallized Film, Stretch Film for Pallet wrap, Laminated Film, Skin Vacuum Film, Protection Film and Shrink Film due to the stability and success of our business and to receive international certification is good quality. As a result, our company is widely known in the business industry. Moreover our company is currently expanding of factory in Thailand and want to get ability to work with our company for support the growth and production expansion.
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2678-1051-5 ต่อ 584,589
เว็ปไซต์
แบ่งปัน