กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (วังทองหลาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    We are looking for a Training Specialist to enhance the competencies of individual employees by designing and conducting training programs that will boost employees' workplace performance in alliance with the company’s core values. You will be responsible for performing training needs assessments, designing and delivering curriculum and learning materials ,and managing all phases of training interventions.
Responsibilities/ Job description:
• Identify training needs by evaluating strengths and weaknesses to translate requirements into training that will groom employees for the next step of their career path by using the annual training program and preparing teaching plans.
• Design and develop learning models within the company for employee levels such as Class Room Training, infographics, VDO Clip, e-learning, or other forms of learning and development.
• preparation of a training Year plan and work development plan
• Control and supervise training courses (In-House Training)
• Develops unique training programs to fulfill workers' specific needs to maintain or improve job skills.
• Evaluates program effectiveness through assessments, surveys, and feedback
• Support other tasks of the organization’s development department and personnel strategy.
• Control and supervise the submission of documents to the Department of Skill Development.
• Monitoring for training effectiveness to maintain the quality of training courses.
• Develop the production of classroom handouts, instructional materials, aids and manuals.
• Support all new hire employees to understand the business via orientation and onboarding programs.
• Ensure the necessary process about competency management, training road map, career development, and organization development to drive employees' performance that aligns with the company's core values.
• Provide essential information to develop skills, knowledge, and abilities so that personnel is ready to operate effectively.
• Prepare plans and policies for the management and human resources.คุณสมบัติ
Qualifications:
• Bachelor's or Master’s degree in Business Administration, Management, Organization Development, Human Resources, Organization Change, Organization Mgt., or a related field.
• EXPERIENCE: At least 3 – 5 years of relevant work experience in HRD-related fields.
• LANGUAGE: Good command of English (written & spoken)
• SPECIAL SKILLS: Master of ceremonies for in-house Training
• OTHER: Strong knowledge of the learning and development process
• SPECIAL REQUIREMENT: Good communication, excellent organization, and leadership skills, Proactive personality for creating new methods and tools.

สวัสดิการ
- Bonus
- Career Path
- Medical fee
- Staff Party
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สวัสดิการค่าดูแลบำรุงรักษารถยนต์
- สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์
- สวัสดิการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ เช่น แต่งงาน คลอดบุตร
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องโทรศัพท์/สวัสดิการค่าโทรศัพท์
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%-10%
- เงินรางวัลจูงใจการทำงาน ( Incentive & Commission)
- เงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร ค่าที่พักระหว่างเดินทาง
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
3.8
3.2
2.3
3.6
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
เลขานุการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
2.2
3.0
3.7
ค่า Commission ของเซลล์วิศวกรรายได้ดี
เป็นบริษัทที่ค่อยข้างให้ความสำคัญต่อพนักงานขายเป็นหลัก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
28/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
28/06/2020
บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Company Overview
    สืบเนื่องมาจากการขยายขนาดธุรกิจและการเพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ทำให้ผู้กลุ่มริเริ่มให้มีการจัดการบริหารงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานสนับสนุน ซึ่งเป็นรับบทเสมือนเป็นผู้ควบคุมในการดูแลด้านการวางแผนจัดการงานบริหารองค์กร
(4M = Man, Money, Material, Management) ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าที่งานดังต่อไปนี้
  • Finance & Accounting
  • Human Resources
  • General Affairs
  • Information Communication & Technology (ICT)
  • Managing Director Office (MDO)
  • Marketing & Communication(MARCOM)
               ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมศูนย์ (Centralization Model) ด้านนโยบายการบริหารที่สอดคล้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ประหยัดสุด + ประโยชน์สุด) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการแบ่งปันข้อมูลเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารในเชิงรุกจากการนำประสบการณ์ที่ได้รับมาในแต่ละกิจการของบริษัทในเครือ CMC Group มาร่วมหารือ ระดมความคิด อันก่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและต่อยอด สอดคล้องกับเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้แล้วยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับกิจการอื่น
บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่
364 Soi Ladphrao 94 (Panjamitr) Ladphrao Road, Phlap-Phla, Wangthonglang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2530-4995-6,0-2559-2179-80,0-2538-4102 Fax 0-2539-6903, 0-2934-4487
เว็ปไซต์
แบ่งปัน