กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
24/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.วางแผนจัดสายรถเพื่อขนส่งสินค้าให้ถูกต้องตามโซนและตรงตามเงื่อนไขเวลาของลูกค้า
- วางแผนการจัดสายรถขนส่งให้สามารถจัดส่งสินค้าไห้เป็นไปตามคำสั่งซื้อในแต่ละวัน โดยผ่านมาตรฐานและข้อกำหนดของสินค้า และเวลาการรับสินค้า 
- กำหนดขนาดรถที่จะต้องใช้ในแต่ละเส้นทาง เพื่อให้สามารถใช้รถขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.พัฒนางานการขนส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมต้นทุนขนส่งต่ำสุด
- ตรวจสอบคุณภาพรถขนส่ง / พนักงานขับรถ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ เช่น ความสะอาด สภาพรถขนส่ง อุณหภูมิ และ การแต่งกาย
ของพนักงานขับรถ
- วิเคราะห์ และ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ (Capacity Utlization) ของสายรถแต่ละสาย
- สือสารกับคนขับรถ / ผู้รับเหมา เพื่อจัดรถเข้ามารับสินค้าให้ตรงความ
- สื่อสารให้คนขับรถ / ผู้รับเหมา ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขของเอกสาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ลูกค้า
- แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขนส่ง เช่น การผลิตล่าช้า อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด ลูกค้าไม่รับสินค้า โดยประสานงานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้าน การวางแผนจัดส่ง คลังสินค้า
ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-30 ปี
มีทักษะ คอมพิวเตอร์ MS.Office/Powerpoint/PivotTable and Database capability
สามารถทำงานเป็นก่ะได้ (มี 2 ก่ะ)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์เครือเบทาโกร
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 40 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.2
4.1
3.4
3.8
ฟังเสียงจากบริษัท

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ผู้บริหารระดับสูง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
12/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
12/09/2019
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Betagro Group,Founded in 1967, Betagro Group established its business empire with the production and distribution of animal feed. 
   The Group has grown substantially ever since:
First, by establishing a livestock production facility in Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province, and then expanding further into the integrated agricultural sector with a complete production base in Lop Buri Province, which includes everything from manufacture and livestock farming to animal breeding, from producing pigs, broilers, layer chickens and breeders to manufacturing and distributing animal health products. The Group has also developed strategic collaborations with local farmers. Examples include price guarantee for broilers and layer chickens, contract farming for fattening swine, production and distribution of hygienic and fresh pork, chicken and eggs as well as manufacture of processed foods for domestic consumption and export to international markets.
 
Today, apart from being positioned as a country leader in the fully integrated agro-industrial and food business sector, Betagro Group is widely recognised for its quality and safety standards. It has earned numerous accolades in product quality excellence and production standard certifications, locally and internationally, covering several areas from animal feed, livestock development, animal health products to premium quality food products for export and domestic consumption. All of these are designed to meet different needs of consumers under the concept of “Quality for Life”.
The Two Core Businesses & One Support Unit are : 
 1. Agro Businesses; Feed Business, Animal Health Business, Pet Business & Others 
 2. Food Businesses; Factory (Food & Meat Processing), Livestock (Swine, Poultry & Aqua), Regional Business, Sales & Marketing, Foreign Integration Business 
 3. Holding; Support & Technical Function, Restaurant & Deli, Hotel & Resort, Others
ที่อยู่
323 Moo 6, Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์
0-2833-8888 Fax 0-2833-8034
เว็ปไซต์
แบ่งปัน