กลับ
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (บางรัก)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ติดต่อประสานงานกับ รถ 4 ล้อ 6 ล้อ และเทรลเลอร์ ในการรับส่งสินค้าให้กับลูกค้า
  • จัดทำรายการรับส่งสินค้า
  • ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ และ พนักงานขนถ่ายสินค้า
  • หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  • มีความยึดหยุ่นในเวลาทำงาน
  • มีความอดทน 

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าโทรศัพท์
- ฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีชีวิตที่ดีกว่า ความสุขมากกว่าที่ Kerry-Apex
- มีโซนเครื่องดื่มให้พนักงานฟรี
- ลาพักร้อน 10 วัน
- เงินค่ารักษาพยาบาล 30,000 – 50,000 บาทต่อปี
- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ของขวัญบุตรแรกเกิด,มงคลสมรส,งานศพ
- เงินรางวัลพิเศษประจำไตรมาส
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- แจกชุดตรวจ ATK ฟรีทุกสัปดาห์
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.0
4.0
4.2
4.6
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
2.3
เลขานุการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
2.3
2.3
5.0
5.0
5.0
ดีมากค่ะ
มีความสุข
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
1/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/06/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
1/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/06/2023
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เคอรี่-เอเป็ก ประเทศไทย จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งในแถบประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และ ทั่วโลก ทั้งนี้ยังรับจัดการ เกี่ยวกับ ระบบพิธีการศุลกากร รถหัวลาก รถ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ทั้งใน และ ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ต้องการพนักงาน เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องการพนักงาน เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
163 Thai Samut Building, 10th Fl., Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Sunanta
โทรศัพท์
0-2233-9888 ต่อ 603 Fax 0-2233-8817-8
เว็ปไซต์
แบ่งปัน