กลับ
สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ออกแบบ จัดทำ รูปภาพกราฟฟิก สำหรับสินค้าและโปรโมชั่น เพื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
 2. เขียน Story Board และเล่าเรื่องวิดีโอให้มีความน่าสนใจและตรงประเด็นที่ต้องการสื่อสาร
 3. รับผิดชอบงานถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอ และงานตัดต่อวิดีโอ โดยออกแบบงานให้สินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ มีความน่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 4. บริหารเวลาเพื่อให้สามารถผลิตงานโฆษณาทุกชิ้นได้ตามกำหนด และตามรูปแบบที่ได้รับมอบหมาย
 5. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีใหม่ๆ โปรแกรมสำเร็จรูป หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน
 6. ติดตามเทรนด์การทำสื่อสมัยใหม่เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานออกแบบสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ
 7. สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเป็นประจำทุกเดือน
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 1. ชาย/หญิงอายุ  25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ-การตลาด  นิเทศศาสตร์  /โฆษณา/สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 4. เชี่ยวชาญในการใช้โปรเเกรม Adobe Premiere Pro ,Adobe After Effect ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความยืดหยุ่น และการปรับตัวในการทำงานสูง

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
เกี่ยวกับบริษัท
Dr. Orn Hair Center (DOHC) is a boutique beauty and wellness business specialised in hair transplant, haircare products and services. With 7 years experiences, expertise of our doctors and remarkable service quality of our staff, we earned trust from numerous international and Thai clients with over 4,000 patients per year.

ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
ที่อยู่
1408/3 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
080-262-8906
แบ่งปัน