กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
02/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ราชเทวี)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Develop and execute comprehensive digital marketing plans to increase website traffic, improve search engine ranking , and drive customer engagement.
 • Collaborate with the content team to create and optimize website content, landing pages, and blog posts to improve organic search performance.
 • Manage and optimize online advertising campaigns, including pay-per-click (PPC) advertising, display advertising, and social media advertising.
 • Utilize web analytics tools to monitor and analyze website traffic, user behavior, and campaign performance, and provide actionable insights to enhance marketing strategies.
 • Conduct keyword research and implement SEO best practices to enhance organic search ranking.
 • Stay up-to-date with the latest trends and best practices in web marketing, search engine optimization (SEO), search engine marketing (SEM), and social media marketing (SMM).
 • Collaborate with graphic designer and developers to create visually appealing and user-friendly web pages.
 • Monitor and respond to online customer reviews and feedback maintain a positive brand reputation.
 • Measure and report on the performance of marketing campaigns, track key metrics, and provide recommendations for optimization.

คุณสมบัติ
 • Age preferably 25-35 years.
 • Bachelor’s degree in marketing, business administration or other relevant field.
 • At least 3 years of experience in web / online marketing.
 • Is creative with a good personality, perseverance and the ability to think in their feet.
 • Enjoys learning new things in the field of digital marketing or online marketing technology.

สวัสดิการ
- กระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินคูปองอาหาร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
3.6
2.9
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
4.0
5.0
4.5
4.7
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/01/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
06/01/2021
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
The Platinum Group PLC.

For almost a decade, The Platinum Group have managed retail and wholesale shopping malls, hotels, and land leases as we are a real estate developer in Thailand.

We have started our business since 2005. Since the economy has been growing, in June 2014, we decided to register our business to be a Public Company Limited name as The Platinum Group Public Co., Ltd.

We aim to be the leader in the real estate development business as we remain our high standard in every action to comfort every customer.

Benefit & Welfare

- Provident Fund
- Life & Accident Insurance
- Health Insurance (IPD / OPD /Dentistry)
- Uniform
- Diligent
- Up-country per diem
- Scholarship (sonstaff)
- Funeral grant
- Loan benefit
- Health check up
- Social SecurityFund
- Training (Both inside & outside)
- BONUS
- Etc.
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
222, The Platinum Fashion Mall Bldg, 11 FL., Phetchaburi Rd., Thanon Phetchaburi, Ratchathevi, Bangkok, 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
K.Nipawee
โทรศัพท์
0-2121-8000 Ext.163 / 086-339-9539 Fax 0-2121-9009
เว็ปไซต์
แบ่งปัน