กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Minimum 5 years of experience as an Accounting
 • Proven knowledge of IFRS accounting standards
 • Excellent computer skills on MS Office

  รายละเอียดงาน
  Duties and Responsibilities:
 • Plan, implement and oversee overall accounting strategy
 • Oversee accounting daily operations
 • Take responsibility for accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, budgeting, cash forecasting, revenue and expenditure variance analysis, capital assets reconciliations, trust account statement reconciliations, check runs, fixed asset activity, debt activity etc.
 • Validates and approves all the monthly and yearly tax liabilities ensuring that the tax legislation is applied
 • Handles VAT reconciliations, payments to tax and social security authorities
 • Verify Stock Management Report
 • Close Month-End Inventory in system with agreed timeline
 • Ensure that end-to-end process of inventory transaction are consistency
 • Review Stock Movement Report
 • Monitor and analyze accounting data
 • Set up and monitor accounting KPIs
 • Regularly produce financial reports or statements
 • Adhere to proper accounting methods, policies and principles
 • Encourage other employees to adhere to standards
 • Recruit and hire new employees
 • Train new employees
 • Perform and oversee annual audits
 • Provide recommendations
 • Meet financial accounting objectives
 • Prepare and present KPIs to stakeholders

คุณสมบัติ
 • Minimum 5 years of experience as an Accounting Manager
 • Proven knowledge of IFRS accounting standards is desirable but not a requirement
 • Excellent computer skills on MS Office
 • Excellent knowledge and experience with accounting software and databases (Knowledge with Win speed, MAC 5, CD Organizer will be an advantage)
 • Excellent command of the English language
 • Very good knowledge of Tax Legislation
 • Ability to multi task
 • Understanding and knowledge of accounting principles, practices, standards, laws and regulations
 • Sense of ownership and pride in your performance and its impact on company’s success
 • Critical thinker and problem-solving skills
 • Team player
 • Good time-management skills
 • Great interpersonal and communication skills
 • Experiences with cost accounting and inventory will be an advantage
 • Bachelor degree of Accounting (B.Acc.)สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี

เอ.เอ.ซี กรุ๊ป/A.A.C. Audit Firm Co.,Ltd./บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด
เอ.เอ.ซี กรุ๊ป/A.A.C. Audit Firm Co.,Ltd./บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
A.A.C. Audit Firm Co., Ltd.

A.A.C AUDIT GROUP was formed in 2003, We are a team of professionals providing Audit, Tax and Advisory services. The aim of A.A.C AUDIT GROUP is to provide valuable business advice to help clients manage their business risks as well as to grow and succeed in Thailand. Our list of clients varies,from business corporations, government agencies, non-profit organizations to BOI granted companies. Our professional team is able to deliver knowledge and timely advice that helps our clients to achieve perfect business performance, and effectively communicate this to stakeholders. We have an affluence of local knowledge and skills, the advantages from which are delivered to clients by our professional’s team. Our knowledge is enhanced by a variety of skill resources within Thailand network. This helps us to get better results and to achieve the highest standards and quality of service.

บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งการวางรูประบบบัญชี บริษัทฯ มีระบบการ Training เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้กับพนักงานทุกท่าน โดยมีการส่งพนักงานอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี และการอบรมโดยเชิญทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการทำงานใน International Audit Firm มาฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกท่าน บริษัทฯ มีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานดังต่อไปนี้
เอ.เอ.ซี กรุ๊ป/A.A.C. Audit Firm Co.,Ltd./บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด
ที่อยู่
47/380 Narita Tower 7Th Floor Room Number N007069 Popular Road, Ban Mai Sub-District, Pakkret District, Nonthaburi, Thailand 11120
โทรศัพท์
0-2013-7400 -3 Fax 0-2050-7735
เว็ปไซต์
แบ่งปัน