กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 10 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน, ลาว
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีที่รับผิดชอบ ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน สนับสนุนผู้สอบบัญชีภายนอก
• เพื่อรับรองงบการเงินประจำปี นำส่ง / ขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคลล ประจำปี และ กลางปี รวมถึงสนับสนุนการตรวจคืนภาษีจากสรรพากร
• จัดทำ Local File และ Disclosure Form(เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
• สนับสนุนผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับการตรวจระบบ กระบวนการทำงานและ workflow เอกสาร (Audit Interim)
• สนับสนุนผู้สอบบัญชีภายในกรณีมีการตรวจสอบตามแผนประจำปี
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชี รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และ งบการเงินก่อนปิดบัญชี
• จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และ กลางปี รวมถึงการขอคืนภาษี
• สนับสนุนข้อมูลและเอกสารในการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี และ การตรวจคืนภาษีของสรรพากร
• สนับสนุนข้อมูลและเอกสารในการตรวจสอบระบบ กระบวนการทำงานของผู้สอบบัญชีภายนอก และภายใน


คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานบัญชี อย่างน้อย 8 ปี ประสบการณ์บริหารงานระดับผู้จัดการ 3 ปี
• GPA ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.70
• มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, PowerPoint etc.)
• มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองในด้าน Data Analytics
• สามารถทำงานเป็นทีม และ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
• สามารถทำงานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
สถานที่ทำงาน จังหวัดนครพนม / ท่าแขก ประเทศลาว

หากต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวงศกร (แบงค์) โทร. 089-972-9047

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.7
4.1
3.6
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/01/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
06/01/2021
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
SCGJWD Logistics Public Companies Limited.
SCGJWD Logistics,
ASEAN’s Leading and Most Trusted Logistics and Supply Chain Solutions Provider.

SCGJWD combine the strengths of JWD Group with its expertise in specialized logistics services and SCG Logistics competency in logistics for industrial customers and a highly-regarded reputation of its professional work culture.
OUR STRENGTH
-Ability to serve full spectrum & seamless integrated logistics & supply chain solutions in ASEAN
-Insightful & experience of serving both high-value added and industrial segments
-Digitalization and innovation to ensure highest level of service, safety and sustainability
-Strategic locations covering 9 ASEAN countries + China
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800
โทรศัพท์
0-2586-6777
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการคมนาคมขนส่ง, หางาน, หางานกาฬสินธุ์, หางานขอนแก่น, หางานชัยภูมิ, หางานนครพนม, หางานนครราชสีมา, หางานบึงกาฬ, หางานบุรีรัมย์, หางานมหาสารคาม, หางานมุกดาหาร, หางานยโสธร, หางานร้อยเอ็ด, หางานศรีสะเกษ, หางานสกลนคร, หางานสุรินทร์, หางานหนองคาย, หางานหนองบัวลำภู, หางานอำนาจเจริญ, หางานอุดรธานี, หางานอุบลราชธานี, หางานเลย, หางานBOI, หางานคมนาคมขนส่ง‎, หางานคลังสินค้า, หางานวางแผน, หางานAccount Payable, หางานAccounting&finance, หางานFinance & Accounting, หางานTax, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชี, หางานบัญชีและการเงิน, หางานบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ