กลับ
การโรงแรม/รีสอร์ท, อสังหาริมทรัพย์
12/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การโรงแรม/รีสอร์ท, อสังหาริมทรัพย์
12/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของโครงการและสำนักงาน อาทิ ใบอนุมัติการเบิกจ่าย ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารประกอบทางบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชี และ ภาษีอากร 
 • บันทึกบัญชีในระบบบัญชีตั้งหนี้และตัดหนี้ ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันทั่วไป และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • กระทบยอดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ,บัญชีเจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน,บัญชีภาษีซื้อ รวมถึงการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆเพื่อช่วยสนับสนุนงานการปิดบัญชีประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี 
 • ปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม,กระทบยอด,ออกรายงานขายภาษีซื้อเพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • รับผิดชอบช่วยงานด้านการปิดบัญชี,การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดงบได้ทันตามกำหนดเวลา 
 • จัดทำและรวบรวมรายการภาระผูกพันตามสัญญาการจ่ายและชำระเงิน และตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและข้อมูลในการบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นงวด
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม MS EXCEL เพื่อช่วยคำนวณ หรือจัดทำรายงานทางบัญชี ในระดับดี
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการประสานงานและวางแผนงาน
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจอาหาร, โรงแรม, บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด บริษัทในเครือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ONE VISION

To become Thailand’s leading total service developer with sustainable growth through customer centric mindset.

ONE MISSION
Strive to deliver highest level of satisfaction to customer through insightful product & services with creative design & development and align interests of all our stakeholders.

ONE VALUE
Agile
Dynamic
Assertive
Professional
Think Forward
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
ที่อยู่
496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อผู้ติดต่อ
Pantaree Tanatang (Miw)
โทรศัพท์
062-5953883
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Office Engineer
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Business Development Manager
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Accounting Manager
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
ประจวบคีรีขันธ์
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Project Marketing Officer
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
ชลบุรี, ระยอง
15,000 - 30,000 บาท/เดือน