กลับ

Accounting Officer (1 อัตรา)

บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
ด่วนมาก!
27/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
27/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บันทึกบัญชีทั่วไป

- ตรวจสอบเอกสารการขาย รับและการจ่ายเงิน เพื่อบันทึกเข้าระบบบัญชี

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อบันทึกเข้าระบบบัญชี

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินทดรอง เพื่อบันทึกเข้าระบบบัญชี

- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้กับแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายทั่วไป เพื่อบันทึกเข้าระบบบัญชี

- งานอื่นๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
2. มีความรู้ทางด้าน PC สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมบัญชี ต่าง ๆ ได้
3. สามารถเขียน-อ่าน ภาษาอังกฤษพอใช้
4. ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

5. ต้องผ่านการฉีดวัคซีน covid-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

6. สามารถทำงาน บริเวณ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตประเวศได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือนและสวัสดิการ:

- เงินเดือนไม่ระบุ
- มีประกันสังคม
- มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

หลักฐานการสมัคร:

1. ใบรับรอง สำเนาการศึกษาและ Transcript
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายขนาด 1” 1 รูป


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ให้บริการด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการสอบบัญชี  ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบบัญชี  และให้คำปรึกษาภาษีอากรตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ซึ่งก่อตั้งและบริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพนี้โดยตรงตั้งแต่ปี 2537  ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 60 ท่าน
บริษัท ซี เอ เอส จำกัด
ที่อยู่
92/18, Sathorn Thani 2 Bldg., 9th Floor, Zone B, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Pattama
โทรศัพท์
0-2236-8423 Fax 0-2236-7877
เว็ปไซต์
แบ่งปัน