img_bell
ตำแหน่งงานนี้ได้หยุดประกาศรับสมัครงานแล้ว
ค้นหาตำแหน่งงานอื่นๆ คลิกเลย

งานที่คุณอาจสนใจ
Tag:
หางานการคมนาคมขนส่ง, หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานBOI, หางานคมนาคมขนส่ง‎, หางานคลังสินค้า, หางานวางแผน, หางานนำเข้า / ส่งออก, หางานวางแผนและพัฒนา, หางานเอกสารและสัญญา, หางานบริการลูกค้า, หางานสายการบิน, หางานAirway Bill, หางานBoi, หางานCross Trade, หางานExport, หางานExport Coordinator, หางานExport Document, หางานFreight, หางานFreight Forward, หางานFreight Service, หางานImport, หางานImport Coordinator, หางานImport Declaration, หางานImport&export, หางานImport-export Documentation, หางานInvoice, หางานLogistics, หางานLogistics Systems, หางานOcean Freight, หางานPacking List, หางานSea Freight, หางานSeafreight, หางานShipping, หางานShipping Documents, หางานTrading, หางานTransportation, หางานการขนส่งทางอากาศ, หางานควบคุมการส่งออก, หางานชิปปิ้ง, หางานนำเข้า, หางานนำเข้าส่งออก, หางานนำเข้าและส่งออก, หางานบันทึกข้อมูลใบขนสินค้า, หางานฝ่ายขายต่างประเทศ, หางานศุลกากร, หางานส่งออก, หางานส่งออกสินค้า, หางานใบตราส่งสินค้าทางอากาศ, หางานบริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด