กลับ
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
03/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, อสังหาริมทรัพย์
03/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี พร้อมวิเคราะห์/หาสาเหตุของรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
2.จัดทำงบกระแสเงินสด และงบการเงินรวม (Consolidation)
3.จัดทำรายงานงบการเงิน รวมถึงวิเคราะห์งบ เพื่อเสนอผู้บริหารรายเดือน
4.ตรวจเช็คข้อมูลและปรับปรุงรายละเอียดประกอบงบการเงิน
5.ควบคุมและตรวจสอบระบบบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
6.ควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบัญชีให้ปิดงบได้ตามกาหนดเวลา
7.กำหนดวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
8.ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลแก่ Auditor / สรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
  1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. สาขาวิชา บัญชี, บริหารธุรกิจ (บัญชี)
  3. เพศและอายุ ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  4. ประสบการณ์ ในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป
  5. ทักษะทางด้านภาษา ภาษาอังกฤษ ในระดับ พอใช้
  6. ทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ในระดับ ดี Microsoft Excel ในระดับ ดีมาก
  7. มีประสบการณ์ในการใช้ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีประสบการณ์ผ่านงานบริษัทตรวจสอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทันตกรรม
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานนอกสถานที่
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- สิทธิวันลาในวันคล้ายวันเกิด
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2537 จากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีความชำนาญด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร สถาปนิก นักการตลาด และผู้เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดสรรและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์กับชีวิตอันทันสมัย จากการทำงานเป็นทีม และความเอาใจใส่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งวิธีการดำเนินงานอย่างคนรุ่นใหม่ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร โครงการ เนอวานา จึงได้ขยายไปตามมุมต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
343/351 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2105-6789 ต่อ 912
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
Company Secretary Manager
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
Internal Audit Manager
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
Executive Secretary
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
Digital Marketing Manager
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์