กลับ
04/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
6 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ตรวจสอบการจัดทำเอกสารวางบิล,รับชำระหนี้,ออกใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี,กระทบยอดลูกหนี้ ในเชิงลึก
 2. ตรวจสอบเรื่องรับวางบิล,ชำระหนี้เจ้าหนี้,กระทบยอดเจ้าหนี้คงค้าง ในเชิงลึก
 3. ตรวจสอบการจัดประเภทเอกสารออกเป็นหมวดหมู่,ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับทั้งเอกสารถภายในและภายนอกในเชิงลึก
 4. ตรวจสอบบันทึกบัญชีสมุดรายวัน ซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย , ทั่วไป , เงินสดย่อยและกระทบยอดการบันทึกบัญชีในเชิงลึก
 5. ตรวจสอบออกเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย , จัดทำเอกสารประกอบการยื่นแบบภาษี พร้อมจัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.3,53 และยื่นแบบภาษีออนไลน์ต่อกรมสรรพากร ในเชิงลึก
 6. ตรวจสอบการคัดแยกเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย , จัดทำหน้ารายงานภาษีซื้อ-ขาย , จัดทำแบบภาษี ภ.พ.30 , ยื่นแบบ ภาษี ภ.พ.30 และภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 ออนไลน์ต่อกรมสรรพากร ในเชิงลึก
 7. ตรวจสอบการรวบรวมเอกสารงานบัญชีและภาษีรายเดือน และเอกสารส่งสำนักงานบัญชีทุกเดือน และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับสำนักงานบัญชีในเบื้องต้นได้
 8. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 9. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำงานทะเบียนทั้งภายในและภายนอกได้
 10. สามารถจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือในทางสรรพากรได้
 11. การจัด Reconcile ประกอบการปิดงบการเงินได้
 12. ปิดงบการเงินเบื้องต้นได้

คุณสมบัติ
 1. อายุ 30-40 ปี เพศชาย-หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 6-7 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
 5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี
 6. มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 7. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office Excel และ Word ในระดับดี

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด บุคลากรทุกคนที่ เจมส์ แกลอรี่ ร่วมมือมุ่งหมายสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ นำเสนอคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทำให้เจมส์แกลอรี่เป็นหนึ่งในร้านจิวเวลลี่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติและบริษัทผู้นำเที่ยวนานาชาติ กลุ่มบริษัทเจมส์แกลอรี่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจและสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง สร้างรายได้และสวัสดิการที่ดียิ่งให้กับผู้ร่วมงานทุกคน พนักงานของบริษัททำงานอย่างสามัคคีในบรรย

...
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.0
บัญชี
>1 ปี, อดีตพนักงาน
3.0
3.0
4.2
3.5
3.2
บรรยากาศในออฟฟิศดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
29/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
29/05/2023
บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด
บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
At Gems Gallery, we have more than two decades experience with jewelry and gems. The establishment of Gems Gallery - the world’s biggest jewelry and gems centre situated in four major cities; Bangkok, Chiangmai, Phuket and Pattaya - was inspired by Thailand's position as a major global gems and jewelry dealer as well as cutting centre.

Our customers are very important to us. You can always expect a professional and informative service from Gems Gallery. By using Mercedes Benz S class limousines and Toyota minivans, we provide private and group transportation services. We also share our knowledge of precious stones through our hi-tech “Slide Multivision” shows and “Dark Ride” presentation system (only at our Phuket and Pattaya branch). We have more than 2,000 staff on hand, proficient in 17 languages and all knowledgeable in gems and jewellery, happy to provide any assistance you may require.

We are proud to be the first and only establishment in Thailand to issue a price and quality life-time guarantee certificate for every piece of jewellery purchased in our stores. Gems Gallery is also the first jewellery factory/store in Thailand that has received the international ISO 9002 and ISO 9001: 2008 certification.

บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด : บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอัญมณีแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยมี 4 สาขาในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต เนื่องจากทางบริษัทมีการขยายงานเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งใหม่

Why Join Us?

Every employee at Gems Gallery jointly make their contribution towards the same goal: to deliver the best quality of products and services to their customers. Quality is the what make Gems Gallery as one of Thailand's top shopping destination in the eyes of foreign tourists and international tour agencies. The management of Gems Gallery has established a group of financially firm businesses that serve their employees well with high earnings and various benefits. The employees, on the other hand, are working cooperatively in the unique environment which is characterised by a dynamic of various nationality. Our great reputation, the stability of our business together with the enthusiasm of our board of director are the main supportive factors that bring about a very bright perspective ahead of our company's future.

If you are the people with deligence, service mind, and great attitude; you are more than welcome to join our team here at Gems Gallery.

บุคลากรทุกคนที่ เจมส์ แกลอรี่ ร่วมมือมุ่งหมายสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ นำเสนอคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทำให้เจมส์แกลอรี่เป็นหนึ่งในร้านจิวเวลลี่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติและบริษัทผู้นำเที่ยวนานาชาติ กลุ่มบริษัทเจมส์แกลอรี่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจและสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง สร้างรายได้และสวัสดิการที่ดียิ่งให้กับผู้ร่วมงานทุกคน พนักงานของบริษัททำงานอย่างสามัคคีในบรรยากาศที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมองถึงการพัฒนาและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ถ้าคุณเป็นบุคลากรที่มีความมานะอุตสาหะในเรื่องการงาน, รักงานบริการ, และมีทัศนคติที่ดี เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับคุณเข้ามาร่วมงานกับเรา
บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด
ที่อยู่
อาคารทิปโก้ อาคาร 1 ชั้น 33 เลขที่ 118/1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
0-2090-1111 Ext 311 Fax 0-2090-1111 ต่อ 317
เว็ปไซต์
แบ่งปัน