กลับ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, อสังหาริมทรัพย์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, ธุรกิจบริการ
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, อสังหาริมทรัพย์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, ธุรกิจบริการ
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ภูเก็ต
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีในส่วนงานระบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • บำรุงรักษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า , สุขาภิบาล, ปรับอากาศ , ก๊าซ , บ่อบำบัดน้ำ ,ท่อระบายอากาศในสภาพที่ดีและปลอดภัย
 • บริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า แก๊ส น้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ) ของศูนย์การค้าไม่เกินงบประมาณประจำปี
 • วางแผน ดูแลและดำเนินการให้พนักงานใต้บัคับบัญชาให้บริการแก่ร้านค้า / ผู้รับเหมา
 • วางแผนก จัดการงานบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งหามาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
 • ติดตามและประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาตามมาตรฐานงานที่กำหนด
 • ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ
 • บริหารงานสโตร์ของแผนก
 • เข้าร่วมประชุม และตรวจรับงาน ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงงานระบบ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 ปีขึ้นไป , วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกล (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอย่างน้อย 5 ปี (ไฟฟ้า , สุขาภิบาล , ปรับอากาศ)
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบโปรแกรม Autocad อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถถอดแบบก่อสร้างเพื่อประเมินราคากลางได้
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ + มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • วางแผน จัดการ และดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบและทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์การค้า
 • ทักษะการโน้มน้าวที่ดี และ มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ


สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด

175,177,181,193,195,197,201 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 Tel. 076-600-111 ต่อ 600 E-mail : anthikarn@jungceylon.comสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด
บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
The International Shopping & Leisure Destination in Patong, 

Phuket Jungceylon is the name that was used for Phuket Island over 100 years ago. The island was known for its wealth from international trade and its wealth of natural beauty. Now the name “Jungceylon” is used as the name of the largest and most modern shopping center in the southern part of Thailand, covering an area of 200,000 square meters in the center of Patong Beach with parking space for 100 coaches and 2,000 cars.
 
Jungceylon is ready to welcome visitors from every corner of the globe, offering a fantastic experience of unlimited fun shopping and leisure in style. 
บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด
ที่อยู่
99/1 อาคาร บีเจซี 2 ชั้นที่ 10 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2663-7593 ext 111 Fax 0-2663-7594
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานสินค้าอุปโภค/บริโภค, หางานเครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, หางานอสังหาริมทรัพย์, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์, หางานธุรกิจบริการ, หางานภูเก็ต, หางานช่างก่อสร้าง / อาคาร, หางานช่างคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม, หางานช่างซ่อมบำรุง / ช่างกล, หางานช่างยานยนต์, หางานช่างอื่นๆ, หางานช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานการโรงแรม / รีสอร์ท / การท่องเที่ยว, หางานเครื่องดื่ม / อาหาร / ภัตตาคาร, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานAir Conditioner, หางานAir Conditioning, หางานElectric, หางานMaintenance, หางานMaintenance Control, หางานPump, หางานTechnician, หางานWater Pump, หางานการประปา, หางานควบคุมงาน, หางานงานช่าง, หางานจัดการงานอาคาร, หางานจัดการอาคาร, หางานชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, หางานซ่อมบำรุง, หางานซ่อมบำรุงทั่วไป, หางานซ่อมบำรุงระบบอาคาร, หางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หางานซ่อมบำรุงรักษา, หางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, หางานซ่อมบำรุงไฟฟ้า, หางานซ่อมวาล์ว, หางานซ่อมเครื่องมือ, หางานซ่อมแซมและแก้ไข, หางานดูแลตึก, หางานดูแลสำนักงาน, หางานดูแลอาคาร, หางานตรวจสอบระบบท่อ, หางานติดตั้งระบบไฟฟ้า, หางานติดตั้งไฟฟ้า, หางานทำความสะอาดระบบท่อ, หางานท่อ, หางานท่อน้ำ, หางานน้ำประปา, หางานบริหารงานอาคาร, หางานบริหารจัดการ, หางานบริหารจัดการอาคาร, หางานบริหารอาคาร, หางานบำบัดน้ำเสีย, หางานบำรุงรักษา, หางานบำรุงรักษาเครื่องจักร, หางานประปา, หางานปรับอากาศ, หางานปั๊มน้ำ, หางานฝ่ายเทคนิค, หางานพรบ. อาคาร, หางานมลพิษทางน้ำ, หางานระบบท่อ, หางานระบบไฟฟ้า, หางานระบายอากาศ, หางานวิศวกรรมซ่อมบำรุง, หางานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ, หางานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, หางานสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย, หางานอาคารสำนักงาน, หางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, หางานเครื่องปรับอากาศ, หางานโครงการก่อสร้าง, หางานไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์, หางานบริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด