กลับ
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การตลาด, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
23/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การตลาด, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
23/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (หลักสี่)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 หน้าที่งานโดยสรุป (Job Summary)

• กำหนดแผนงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานปฏิบัติการอย่างมีมาตรฐาน

• วิเคราะห์ข้อมูลงานปฏิบัติการเพื่อสร้างกำไร/ลดต้นทุน/อื่นๆ

• วางแผนและทำให้สิ่งที่วิเคราะห์เกิดขึ้นจริง

หน้าที่งานหลัก (Key Duties and Responsibilities)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานปฏิบัติการ ( Operations Excellence )

Operations Finance/Success Routine

● ประยุกต์มุมมองด้านการเงิน เพื่อการวิเคราะห์งานปฏิบัติการ

● วิเคราะห์ข้อมูล (Sales, COGs, COL, 6Ps ) เพื่อการตัดสินใจให้ฝ่ายปฏิบัติการ

● กำหนดความสำคัญของแต่ละโปรเจคและทำให้มั่นใจว่าแผนทุกทำตามตารางเวลาที่กำหนด

● ถ่ายทอดและขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ทั้งระดับผู้จัดการเขตและระดับสาขา

● สรุปและประเมินผลลัพธ์ของแต่ละโปรเจคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

● จัดทำสรุปข้อมูลและงานวิเคราะห์ รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี

Operations Executions

● วางแผนและเตรียมการปฏิบัติการให้กับสาขาในทุกสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสาขาจะได้รับแบบแผนและแนวทางการปฏิบัติที่ดี พร้อมกับการบริการและขาย

● ทำให้มั่นใจว่าแผนงานที่วางไว้นั้นสามารถนำเป็นปฏิบัติและพัฒนาส่วนงานการปฏิบัติการได้จริง ในการเริ่มสินค้าใหม่ บริการใหม่ ระบบและเครื่องมือใหม่

● ควบคุมให้การปฏิบัติการในแต่ละโปรโมชั่นมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

● ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานปฏิบัติการอย่างยั่งยืน

● ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานปฏิบัติการคุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารจัดการธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

● การบริหารจัดการโครงการ

● มีทักษะความเป็นผู้นำ

● ทักษะการสื่อสารได้ทุกระดับขององค์กร

● ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

● สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

● ทักษะการจัดการ การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

● ความสามารถในการตัดสินใจ

● กล้าแสดงความคิดเห็น

● มีความรู้งานปฏิบัติการเป็นอย่างดีสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 2 เดือน


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ความสุขสร้างได้จากที่ทำงาน
เป็นความโชคดีที่ได้มาร่วมงานกับบริษัท
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/08/2019
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
     บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เกิดขึ้นเมื่อปี 2015 แต่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเรานั้น ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 30 กว่าปีก่อน โดยเกิดจากครอบครัวเล็กๆ ที่รัก ในการดูแลเอาใจใส่คนรอบตัว สนใจเรื่องอาหารการกิน รักในการทำอาหารให้คนในครอบครัวและเพื่อนพ้องใกล้ตัวทาน 
     จึงเป็นจุดตั้งต้นของ ธุรกิจร้านอาหาร อันเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของชาวปิ้งย่าง อย่าง Bar B Q Plaza ตอนนี้เรามีสมาชิกครอบครัวกว่า 4,000 คน ที่มาช่วยกันดูแล ให้บริการลูกค้าถึง 10 ล้านคนต่อปี ทั่วประเทศ 
     นอกจากเรื่องปิ้งย่างแล้ว ปัจจุบันธุรกิจใหม่ล่าสุดของเรา คือ HOT STAR ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 2015  มาทำหน้าที่ตามใจปากของคนรักอาหารไต้หวัน 

     เพราะความตั้งใจของเราตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยน ครอบครัวนี้ยังให้ความสำคัญกับอาหาร และรักที่จะดูแลผู้คนให้อิ่ม อร่อย กับ อาหารคุณภาพตามเจตนารมณ์ ที่เรียบง่ายของผู้ก่อตั้งนั่นคือ 

     "เราจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น"
ดังนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ธุรกิจต่อๆไปของเราในอนาคต จะต้องมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลบวกกับชีวิตคนในวงกว้างอย่างแน่นอน
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
ที่อยู่
333 Prachachuen Rd., Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Parichat
โทรศัพท์
0-2575-1010 # 441
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
Sale&marketing
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
กทม. (ดินแดง, จตุจักร, บางกะปิ, ห้วยขวาง)
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เจ้าหน้า Call Center Online
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
กทม. (หลักสี่)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
Assistant Leasing Manager
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
กทม. (หลักสี่)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์(ครูวิชาชีพ)
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
กทม. (หลักสี่)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
HR Specialist
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้