กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
01/03/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
ปทุมธานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-กำหนดวางแผนและควบคุมการผลิตสินค้าประจำวัน

-ควบคุมและติดตามการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

-สอนงานและพันฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวามทั้งดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามกฏระเบียบวินัย ข้อบังคับ ของบริษัท

-จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

-ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธืภาพ เพื่อเพิ่ม Productivity ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

-ควบคุมต้นทุนดูแล เครื่องจักร และก่ารจัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อม

-ทำรายงานประจำวัน และเอกสารอื่น ๆ

-ควบคุมต้นทุน ควบคุมคุณภาพ และมาตราฐานต่างๆ ตามข้อกำหนด

-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 28-37 ปี
-จบการศึกษา ด้านวิศวอุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการควบคุมงานด้านการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม(หากตรงสายงานด้ายยานยนต์จะดีมากคะ) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-มีความสามารถควบคุมบังคับบัญชาพนักงาน จำนวน 100-200 คน
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO45001:2018

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ายินดีรับขวัญบุตร
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้ยืม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
          จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และรถเพื่อการเกษตร โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015,  ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 รวมทั้งได้รับการส่งเสริมจาก BOI  ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 400 คน และจากการดำเนินธุรกิจร่วม 30 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และยังคงมีจุดยืนที่แน่วแน่ ในเรื่องของความซื่อสัตย์และคุณภาพต่อลูกค้าจนถึงปัจจุบัน

          ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพื่อพัฒนาต่อยอดความเจริญสืบเนื่องต่อไป


บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
ที่อยู่
56-56/1 Moo 11 Lamlukka Rd., Buengthonglang, Lumlukka, Pathumtani 12150
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณธันวดี
โทรศัพท์
0-2987-1391-7 Fax 0-2987-1398
เว็ปไซต์
แบ่งปัน