กลับ

Audit Assistant Officer (สถานที่ปฏิบัติงาน : สวนหลวง, กรุงเทพฯ)

บริษัท สำนักงาน เอ็กซ์เพิร์ท ออดิท จำกัด/บริษัท บีบิ๊กทรี จำกัด
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
06/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
06/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (สวนหลวง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- To responsible for perform audit working paper and draft auditor report and financial statement.
รับผิดชอบในการจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ และร่างรายงานผู้สอบและงบการเงิน

- The audit fieldwork are both at the client site and at the office.
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งที่สำนักงานของลูกค้าและในสำนักงานของบริษัทเอง
 

คุณสมบัติ

- Gender: Male/Female
- Age : 22 - 30
- Education: Bachelor Degree Major in Accounting / ปริญญาตรี - สาขาการบัญชี
- Experience: Not required (We are welcome new graduate) / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

Contact:

Sumeth Charoenrungsub / Mantana Takham
สุเมธ เจริญรุ่งทรัพย์ / มัณฑนา ตาคำ

Expert Audit Office Limited
บริษัท สำนักงาน เอ็กซ์เพิรท์ ออดิท จำกัด
1991/12 Areeya Mandareena Village, Onnut road, Khwaeng Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand
1991/12 หมู่บ้านอารียา แมนดารีนา ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Near BTS (On Nut)
Website: https://sites.google.com/site/expertauditoffice/
Tel. 023484622
สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท สำนักงาน เอ็กซ์เพิร์ท ออดิท จำกัด/บริษัท บีบิ๊กทรี จำกัด
บริษัท สำนักงาน เอ็กซ์เพิร์ท ออดิท จำกัด/บริษัท บีบิ๊กทรี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Currently, the Firm’s staff is composed of professional in addition to a pool of consultants in various fields of experience to support the operation. The corporation‘s Association with International made their professional capabilities and resources to a creation degree unlimited. To partners advocate a continuous staff professional development program to ensure the high professional caliber of staff is maintained. The Firm promotes staff by encouraging them to participate in training programs.

บริษัท สำนักงาน เอ็กซ์เพิร์ท ออดิท จำกัด/บริษัท บีบิ๊กทรี จำกัด
ที่อยู่
1991/12 Onnuch Road, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสุภาพร ห่วงนาค
โทรศัพท์
0-2348-4622-3
เว็ปไซต์
แบ่งปัน