กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ยานพาหนะ/อะไหล่
12/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Responsible for managing projects that are the company's core strategies.

 • Lead the activity for new product development, working group, coordinate and communicate with the representatives involved.
 • Conduct market reviews and feasibility studies for recommendation reports and presentation to managing director
 • Conduct market research and analysis/feasibility studies in order to identify market requirements for current and future projects.
 • Project management plan, initiate, setting goals, plans including personnel, time, resources and budget for the project.
 • Control and monitor project plans including scheduling meetings with management team to report results and/or discuss solutions to problems to make the project successful.
 • Supervise the scope of the project and find solutions if there is a change in the scope of the project from the set (Change Request Management Process).
Project : Personal loan Project ,Employee benefit Loan (TGH and TCC group) Smart auto Project (Operating Lease and Used Car) , Data lake Project  

คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree in Finance or related field.
 • 5 years of professional experience in business development, business investment, project management
 • Have an experience in managing 2-3 project at the same time
 • Very good communication skill , multitasks, good negotiate and interpersonal
 • Can working under pressure
 • Positive mindset, and able to drive the team to achieve the company’s goals.

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทันตกรรม
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
29/03/2022
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุน
ผ่านธุรกิจประกัน และการเงิน รวมถึงขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีความ
สามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346 Fax 0-2631-2588
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Broker Manager
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการการตลาด Group Life Insurance
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายจัดการรถ บริหารรถทดแทน และงานซ่อมบำรุง (ธุรกิจรถเช่า - Manager Level Up)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Internal Communication
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000 - 25,000 บาท/เดือน