กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 15 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการนำส่งข้อมูลเครดิต และคุณภาพของข้อมูลเครดิตของลูกค้าให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมการนำส่งหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) ไปที่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ได้ถูกต้องและได้ตาม SLA ที่กำหนด โดยจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหนังสือให้ความยินยอม รวมถึงสรุป ตัวเลขปัญหาการติดตามหนังสือให้ความยินยอมเพื่อเสนอผู้บริหาร
 • ติดต่อและประสานงานต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • ร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนาระบบการนำส่งข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นมาตฐานตามที่ NCB กำหนด
 • รับผิดชอบในการตรวจสอบและ Upload Date ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อนำเข้าระบบ
 • Monitor ระบบ Date leak Prevention (DLP) และบริหารจัดการ Incident ที่เกิดขึ้น
 • Investigate Case ที่เกิดขึ้น โดยร่วมกับ DLP Coordinator ในการกำหนดแนวทางจัดการ

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท/ตรี ด้านสถิติ,เศรษฐศาสตร์,การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานในด้านการเงินการธนาคาร และมีทักษะในการจัดการข้อมูลปริมาณเยอะได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ในงาน NCB Data Submission ในธุรกิจธนาคาร/เช่าซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Access, Excel, Power Point เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 8 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.2
4.1
3.5
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
5.0
4.0
5.0
มีความท้าทาย และประสบการณ์ใหม่ๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
13/05/2020
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
KASIKORN LEASING COMPANY LIMITED (KLeasing) is the wholly-owned subsidiaries of KASIKORNBANK, which holds 99.99 percent of KLeasing shares. KLeasing was established in 2005 to provide hire purchasing financing to individual and business customers, with Auto Loans for New Car, Used Car, Car to Cash, Dealer Floorplan and Financial Lease.
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่
400/22 Phahonyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Management Unit
โทรศัพท์
0-2696-9999 Fax 0-2696-9978
เว็ปไซต์
แบ่งปัน