กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 15 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานรับแจ้งอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ โดยดำเนินการดูแลและจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และให้คำปรึกษาแก้ใขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งตรวจสอบการติดตามปิดจบงานบนระบบรับแจ้งให้ทันตามเวลาที่กำหนด
  • ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งอุบัติเหตุผ่านช่องทาง Website/ E-mail/ Line Official โดยตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และสามารถปิดจบงานให้ทันเวลา รวมทั้งให้คำปรึกษากรณีมีความซับซ้อนไม่ชัดเจน
  • ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพบริการ โดยดำเนินการ
  • ตรวจสอบการขออนุมัติขอเอกสารต่างๆ ให้คำปรึกษากรณีเรื่องยุติไม่ได้
  • ให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลการตรวจสอบ Website ร้องเรียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกำหนด SLA
  • ให้คำปรึกษา รวมทั้งชี้แจงปัญหาในการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายสินไหมรถยนต์ผ่านช่องทางโทรศัพท์/ Website /E-mail/ Line          Official  และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกำหนด SLA
  • ควบคุมดูแลการส่ง SMS ติดตามผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหากยังไม่การติดต่อภายในเดือนที่ 13 นับจากวันที่เกิดเหตุให้ครบถ้วนและให้ทัน เวลาตามกำหนด SLA
  • นำเสนอผู้มีอำนาจสุ่มตรวจสัญญาว่าจ้าง และอัปเดตให้เป็นมาตรฐานตามที่กำหนด

  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีขึนไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการ รับแจ้งรับแจ้งอุบัติเหตุและควบคุมคุณภาพบริการ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีม
  • หากมีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการทีม Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความละเอียดรอบคอบ / จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์.
  • ทักษะการประนีประนอม
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่ายินดีมงคลสมรส
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - สินเชื่อกรณีฉุกเฉิน
  - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร มรณกรรม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  - โบนัสประจำปี

  yousay
  รีวิวที่น่าสนใจ

  logourl
  การตลาด
  >1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
  แนะนำ
  การตลาด
  >1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
  แนะนำ
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  3/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  3/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  3/5
  การขึ้นเงินเดือน
  5%
  โบนัสต่อปี
  2
  พอใจสวัสดิการ
  4/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
  สังคมดีในบริษัท
  4/5
  การเมือง
  น้อย
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  5/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  3/5
  01/09/2019
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  3/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  3/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  3/5
  การขึ้นเงินเดือน
  5%
  โบนัสต่อปี
  2
  พอใจสวัสดิการ
  4/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
  01/09/2019
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึงถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีชื่อเสียงในด้านความมั่นคงเป็นอันดับต้นของประเทศ เราจึงพร้อมที่จะขยายธุรกิจและสร้างรากฐานของบริษัทให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ
  ชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของเรา ด้วยการใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคงร่วมกับเรา

  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  1122 KPI Tower, New Petchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
  ชื่อผู้ติดต่อ
  คุณบุษดีย์ บุญช่วย (บุษ)
  โทรศัพท์
  0-2624-1111# 6513 Fax 0-2624-1233
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน
  ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
  ดูทั้งหมด
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  Marketing Manager (Bancassurance)
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพและปริมณฑล
  สามารถเจรจาต่อรองได้
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญงานสินไหมทรัพย์สินและวิศวกรรม
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพและปริมณฑล
  สามารถเจรจาต่อรองได้
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  Marketing And Sales Executive (Direct &Corporate)
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพและปริมณฑล
  สามารถเจรจาต่อรองได้
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  Product Development Officer
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กทม. (ราชเทวี)
  สามารถเจรจาต่อรองได้