ตำแหน่ง Call Center-Serve and Sell :สัญญาจ้าง-สำนักงานใหญ่สาทร ซ.9-บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ