กลับ
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Be part of the Consulting Team to provide consulting advice based on ISO/IEC 27001, Data Governance, Data Protection, Information Security and related standards to customers including
• Risk management
• Information security management system
• Business continuity management and IT disaster recovery
• Control design, implementation and documentation
• Auditing and recommendation
• Project management and reporting


คุณสมบัติ
• Bachelor’s or Master degree in Computer Engineering, Computer Science, or any other related field
• Associate level: Welcome new graduates
• Senior Level At least 0-3 years of work experience in related field
• Knowledge of Cybersecurity


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลากิจ
- ลาพักร้อน
- ลาวันเกิด
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

ACIS Professional Center บริษัทจำกัด (ACIS) เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี โดยเป็นสถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นครอบคลุมด้านบุคลากร กระบวนการปฏิบัติ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการทั้งในด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการของ ACIS ได้รับการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
  • 1(current)
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ACIS Professional Center Co., Ltd. is a Thai company with over 20 years experience in information security business. Our company provides Consulting services and Training services in the area of information technology, cybersecurity, IT Governance, Information Technology Service management systems (ITSMS), Information security and Business continuity management. 
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่
140/1 Kian Gwan Building2 18th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2253-4736 Fax 0-2253-4737
เว็ปไซต์
แบ่งปัน