กลับ
20/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
อุบลราชธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Manages the development and maintenance of the costing system.
- Compile cost data for preparation of annual budgets including estimates of standard cost increases for the following year.
- Prepare monthly inventory turn report.
- Preparation of company budget which comply with corporate direction.
- Coordinate with all financial audit for both external and internal.
- Perform other directly related appropriate duties as assigned.

คุณสมบัติ

- Bachelors (or local equivalent) Degree required. Finance concentration recommended.

- At least 5 years experienced in Accounting Costing

  - Knowledge of costing fundamentals requisite.

  - Fluency in spoken and written English.

  - Highly analytical skill with strong computer knowledge.

  - Strong communication / interpersonal skills.

  - Excellent problem-solving skills.


  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  - ค่าโทรศัพท์
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ลาบวช
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  - โบนัสประจำปี

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
  flower of heart

  4.0

  Dream Company
  ยอดเยี่ยม
  4.5
  3.9
  2.7
  3.4
  ฟังเสียงจากพนักงาน

  logourl
  4.6
  การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
  >1 ปี, อดีตพนักงาน
  4.6
  4.6
  5.0
  1.5
  4.5
  มีความท้าทาย ประสปการณ์สูง
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  4/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  5/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  1%
  โบนัสต่อปี
  ต่ำกว่า 1
  พอใจสวัสดิการ
  1/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
  สังคมดีในบริษัท
  5/5
  การเมือง
  ปานกลาง
  ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
  5/5
  การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
  5/5
  21/04/2022
  การลาพักร้อน
  อนุมัติการลาง่ายที่สุด
  สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
  4/5
  ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
  5/5
  ชั่วโมงทำงานต่อวัน
  8
  ความท้าทาย
  5/5
  โอกาสสร้างผลงาน
  5/5
  ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
  5/5
  ระบบบริหารจัดการทันสมัย
  5/5
  การขึ้นเงินเดือน
  1%
  โบนัสต่อปี
  ต่ำกว่า 1
  พอใจสวัสดิการ
  1/5
  ระดับรายได้
  กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
  21/04/2022
  กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
  กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท
  Ubon Bio Ethanol Public Company Limited (the “ Company ” or “ UBE ”) is Thailand’s leading manufacturer and distributor of processed cassava products. Its core products include ethanol, tapioca Starch, and cassava flour which are available in both conventional (native) and organic forms. The Company is recognized as the largest well-integrated tapioca player in the northeast region of Thailand, as it uses more than 1,200,000 tons of cassava roots as raw materials for ethanol and tapioca Starch/flour production annually.
  The Company focuses on maximizing the value of by-products from ethanol and starch production process, which include wastewater and cassava pulp, by utilizing the residues as primary feedstock for biogas production. Such biogas will be used as substitute energy in ethanol and starch plants and partly used to produce electricity for its own factories to save electricity cost. The excess amounts of electricity will then be sold to Provincial Electricity Authority (PEA) to create additional source of income.
  To support our continually growing business, we are looking for additional employees to be a part of our team.
  กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล/บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Human Resources Department
  โทรศัพท์
  095-206-9531
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน