กลับ
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
04/10/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
04/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 7 ปี
กทม. (ยานนาวา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Strategic Plan) และสร้างกิจกรรมทางการตลาด โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิก เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้าประจำ และยอดขาย

- วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของสมาชิก จำแนกประเภทสมาชิกที่มีพฤติกรรมเหมือนกันอย่างมีนัยยะ สร้างเป็นรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

- ทำการแบ่งประเภทของสมาชิก (Member Segmentation Analysis) แล้วออกแบบโปรแกรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสัมพันธ์กับแต่ละ ประเภทของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างยอดขาย

- วางแผนและขับเคลื่อนโปรแกรมทางการตลาดเพื่อรองรับการสรรหาสมาชิกรายใหม่ๆ (New Member Recruitment)

- จัดทำ Sales Promotion และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ สำหรับ Member และ Non-Member เพื่อช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างยอดขาย

- วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitors’ Analysis) และทำการรวบรวมข้อมูลตลาด - บริหารจัดการและควบคุมการใช้งบประมาณด้านลูกค้าสัมพันธ์

- สรุปรายงานยอดขาย และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกรายเดือน, รายไตรมาส และรายปี

- ทำงานร่วมกับ MKT Manager ในการวางแผนและส่งเสริมการขายเมล็ดกาแฟแบบสมัครสมาชิกรายเดือนและรายปี (Coffee Subscription)

- ทำงานร่วมกับ MKT Communication Manager ในการประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวางแผนโปรแกรมสิทธิประโยชน์รายปี (Privilege Program) ให้กับสมาชิก

- ทำงานร่วมกับ Graphic Designer เพื่อออกแบบสื่อการตลาดสำหรับสมาชิก ทั้งช่องทาง Online และ Offline

- รับแจ้งข้อร้องเรียน และให้ข้อมูลกับสมาชิกทางช่องทางออนไลน์

- ตรวจสอบและติดตามผลกรณีสมาชิก มีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ


คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ด้านกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Strategies), ความรู้ด้าน Specialty Coffee, ความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
- มีทักษะเชิงตรรกะและการวิเคราะห์ (Strong logical and analytical skills) และทักษะการทำรายงานและการนำเสนอ (Reporting and presentation skills)
- มีทักษะในการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้
- มีความรอบคอบสูงและใส่ใจในรายละเอียด
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
- มีความกระตือรือร้น, มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี

บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

    Business Professional Solutions Recruitment Co., Ltd. (BPS), one of the companies of PTT Group, was established on June 21,2017.

    We provide services, all levels of candidates recruitment and outsourcing mid to high skilled staff, and specialists. Initially, BPS supports PTT Finance and Accounting Shared Service Center by outsourcing Financial Officers and Accountants to be responsible for its duties. BPS provides variously experienced staff with an adequate performance and high-level specialists to work with the client, for instance Accountant, Financial Officer, Tax Officer, System Analyst, Assistant Researcher, System Developer, Graphic Designer, Physical Therapist, Legal Officer, Auditor, Engineer, Chemist, and other specialists in terms of CVC (Corporate Venture Capital) / Digital Marketing /Visual Communication/ Blockchain /Pharmaceutical / Food and Nutrition.

    Furthermore; we are able to to cover all levels of candidates recruitment which sourcing jobs for job seekers or the right employees for the right employers to respond customers’ needs and we set the target as the center of recruitment and outsourcing for PTT Group and other companies, as well.

บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่
555/1 Energy Complex Building A 10th Floor, Vibhavadi-Rangsit Rd. Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2140-3158-60, 0-2140-3191-92
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
นักบัญชี (เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป, TOEIC= 550 ขึ้นไป) ด่วนมาก!!
บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
กทม. (จตุจักร)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
Accounting And Finance Officer
บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
Legal Senior - Manager
บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางานอิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, หางานเครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, หางานค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานบริการลูกค้า, หางานMarketing Communication, หางานกระตุ้นยอดขาย, หางานประชาสัมพันธ์, หางานวางกลยุทธ์, หางานวิเคราะห์คู่แข่ง, หางานสื่อสารการตลาด, หางานสื่อสารองค์กร, หางานส่งเสริมการขาย, หางานส่งเสริมการตลาด, หางานบริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด