กลับ
31/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรี
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Description
- เขียนและวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
- ทำโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, Line Ads ,Tiktok Ads
- วิเคราะห์ Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, Line Ads ,Tiktok Ads Platform
- สร้างและคิดคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท
- สามารถทำกราฟฟิกเองได้เบื้องต้น
- บริหารจัดการเว็บไซต์ อัพเดทคอนเทนต์หรือข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางเว็บไซต์
- ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สรุปและประเมินผลเพื่อนำเสนอ
- วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในช่องทางออนไลน์ สรุปและประเมินผลเพื่อนำเสนอ
- คิดแคมเปญหรือสร้างกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อช่องทางออนไลน์
- ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทุกๆธุรกิจของบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือทีมการตลาดออนไลน์ภายนอกบริษัท
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน Online Marketing อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- สามารถบริหารสื่อ Social Media เช่น Facebook Fanpage, Line OA, Twitter, Youtube Channel
   IG , Tiktok ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการทำโฆษณาผ่าน Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, Line Ads ,Tiktok
   Ads อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ SEO - SEM
- สามารถใช้งาน Google Tag Manager รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Google Analytics ได้
- สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดออนไลน์ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ธุรกิจ Security Product จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วางแผนจัดทำข้อมูลทางการตลาด วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี (รวมถึงโปรแกรมตกแต่งภาพอื่นๆ เช่น Photoshop
             จะพิจารณาเป็พิเศษ
- มีความกล้าแสดงออกในการทำ Live VDO หรือ การทำ VDO Clip Content ต่างๆ


คุณสมบัติ
  • อายุ 28-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านการตลาดและด้านการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและบริการ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point
  • (ถ้ามี) ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ทางการตลาดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลืออื่นๆ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
03/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
03/06/2021
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Fingerprint Time Attendance, access control system, CCTV and more than 500 anti-theft systems under the HIP brand.
-
HIPGlobal ที่สุดของระบบรักษาความปลอดภัย ครบวงจรที่สุดในประเทศ ทั้งสินค้าและบริการ www.hip.co.th
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
ที่อยู่
76 Soi Supapong 3 Yak 8 Nongbon, Prawet, Bangkok 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
็้HR Recruitment
โทรศัพท์
0-2748-1993-5,086-366-2474 Fax 0-2748-1885
เว็ปไซต์
แบ่งปัน