กลับ
บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

Marketing Executive

บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด
ด่วนมาก!
27/06/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
27/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กทม. (หลักสี่)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ รวมถึงแผนงานด้านงบประมาณต่างๆ

2. ควบคุมดูแลบริหารงานด้านการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

3. บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายขาย

4. วิเคราะห์วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท

5. จัดทำรายงานผลการทำงานของแผนการตลาดประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

6. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. หากมีประสบการณ์การตลาดสายงานไอทีหรือระบบความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีบุคลิกภาพดี สามารถสื่อสารสาธารณะได้ดี มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี (มีการประสานงานกับต่างประเทศ)
6. สามารถทำการตลาดได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
7. มีความสามารถด้าน E-commerce และ Digital Marketing


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้ากล้องวงจรปิด SAMSUNG รายเดียวในประเทศไทย และจัดจำหน่ายให้กับคู่ค้า รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ทั้งระบบในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และบริษัทชั้นนำ มากว่า 40 ปี
บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด
ที่อยู่
333/81 อาคาร ไอที สแควร์ ชั้นที่ 4 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
-
โทรศัพท์
0-2576-1466-77 ต่อ 510
เว็ปไซต์
แบ่งปัน