กลับ
อสังหาริมทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. Shop drawing แบบก่อสร้าง/แบบสถาปัตยกรรม และถอดแบบ บ้านและคอนโด
2. จัดทำแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และทำสัญญาก่อสร้าง
3. ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข และจัดเก็บแบบ ตลอดจนส่งมอบงาน
4. ดูแลและประสานงานงานแบบร่วมกับฝ่ายต่างๆ
5. เคลียร์แบบกับผู้ควบคุมหน้างาน
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  1. สามารถใช้ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถใช้โปรแกรม SKETCH UP  และ Revit
  3. สามารถเขียนแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตย์ได้
  4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถรับแรงกดดันได้ดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  6. หากมีประสบการณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- Education allowance
- Life insurance
- Medical insurance
- Transportation allowance
- Travel allowance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัย โดยเน้นตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยที่บริษัทฯ พัฒนาในปัจจุบันจะเป็นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม ทั้งประเภทอาคารสูง (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มพัฒนาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก อาทิ โครงการหมู่บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาโครงการโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้เงินลงทุนจำนวนมากสำหรับสร้างโรงงานเป็นของตนเองในระยะเริ่มต้น ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่านอกจากจะนำรายได้อย่างสม่ำเสมอมาสู่บริษัทฯ แล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและความมั่นคงของรายได้รวมของบริษัทฯ นอกเหนือจากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1168/80 Lumpini Tower, 27th Floor, Unit D, Rama IV Rd, Kwaeng Tungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
สุรีย์รัตน์
โทรศัพท์
0-2679-8870-4 ext.111 Fax 0-2679-8875
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
Marketing Supervisor
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
วิศวกรสนามอาวุโส
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้