ตำแหน่ง Draftsman-บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ